Der er behov for mere åbenhed om seksualitet i kirkelige miljøer

Solveig Kikkenborg

Sundhedsplejerske Solveig Kikkenborg bliver ny leder af AdamogEva.dk, Indre Missions rådgivningsportal for unge, fra 1. august 2024. Hun ønsker mere åbenhed om seksualitet og kønsidentitet i de kirkelige miljøer, skriver Indre Mission i en pressemeddelelse.

”AdamogEva” er en rådgivningsportal, der henvender sig til børn og unge om krop, følelser og seksualitet på et kristent etisk grundlag.

Unge er usikre og søger vejledning

Solveig Kikkenborg (53)afløser teolog Vibeke Sode Hjorth, der har stået i spidsen for portalen siden 2015. Den nye leder har mange års erfaring fra sit virke som sundhedsplejerske i Aalborg Kommune. Her har hun bl.a. rådgivet børn og unge om krop og seksualitet og har arbejdet med undervisningsmateriale til unge i 8. klasse.

”Jeg oplever, at der generelt er stor efterspørgsel blandt unge efter mere viden og vejledning, fordi de er usikre på deres seksualitet og køns-identitet. Det er vigtigt, at vi tager hånd om det og hjælper dem til at trives ved at styrke deres selvtillid og selvværd,” siger Solveig Kikkenborg.

Behov for rollemodeller

Den kommende leder peger på nødvendigheden af synlige voksne rollemodeller, som de unge kan spejle sig i. Her kan AdamogEva.dk’s indhold og rådgivning også være en inspirationskilde for voksne i dialogen med unge. ”De unge har brug for at have både jævnaldrende og voksne rollemodeller, som de kan spejle sig i,” forklarer Solveig Kikkenborg.

Mere åbenhed i kirken

Den nye leder vil arbejde for at udbrede kendskabet til AdamogEva.dk’s tilgang til emner som seksualitet og kønsidentitet. Især ønsker hun større åbenhed i det kirkelige miljø. ”Mange voksne er usikre eller har en blufærdighed ved at tale om seksualitet og køns-identitet med unge, men det er vigtigt, at vi tør gå i dialog med de unge om det,” siger Solveig Kikkenborg.

Solveig Kikkenborg er gift og har fire børn. Familien har gennem årene været aktiv i Indre Mission og har de seneste år engageret sig i Ansgarskirken i Aalborg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:AdamogEva.dk

AdamogEva.dk kan man fx vælge aldersfiltrering af sine søgeord, hhv. fra 11+, 15 + og 18+ år. Portalen har siden 2006 oplyst unge om sex, krop og følelser. I 2023 havde den ikke mindre end 500.000 besøg AdamogEva.dk har en daglig leder og to deltidsansatte medarbejdere og har desuden ca. 40 frivillige rådgivere tilknyttet. Portalen indeholder over 3000 svar i brevkassen. Arbejdet drives af Indre Mission med støtte fra flere kirkelige organisationer

Kilde: Indre Mission