Mettes vej mod Gud

Mette Dalsgaard har været åndeligt søgende i mange år. Hendes åndelige rejse har ført hende via det alternative og diverse New Age-kurser til den kristne tro, hvor Jesus er i centrum og viser vejen til GudMette Dalsgaard, 49 år, beskriver sig selv som en “søger på vej”. Siden hun som 27årig var på et antroposofisk højskoleophold har det spirituelle og okkulte haft hendes interesse.– Det faldt lige ned i mine arme. Min mor var død nogle år forinden, da jeg i 1980 var frivillig medarbejder på Højskolen Søtoftegaard. Der hørte jeg om reinkarnation og syntes, jeg fik sat nogle ting på plads om, hvad der skete efter døden. Det var en stor trøst for mig efter tabet af min mor, forklarer Mette Dalsgaard, der til daglig arbejder som sundhedsplejerske i Rødovre.
– Jeg var meget optaget af antroposofien, der lærer at mit liv er mit ansvar, og at jeg selv former mit liv. Det var også mit eget ansvar at prøve at blive et godt menneske. Og det har jeg så knoklet for at prøve at blive.
– Det lykkedes ikke helt at blive et godt menneske, erkender Mette og ler selvironisk.
Samtidig fik hun lidt problemer med, at man i disse kredse skød ansvaret for alvorlige sygdomme over på den syge selv.
Siden fulgte mange andre kurser indenfor den alternative verden og inden for New Age. Blandt andet tog Mette en uddannelse som lysarbejder.
– En lysarbejder er én, der stiller sig til rådighed for at det guddommelige lys kan komme og helbrede jorden.
Her var Jesus én af de syv mestre.
Også da Mette kom i dansegruppen Sacred Dance, som lavede meditative cirkeldanse, var Kristusmeditation og -energier i fokus.

Kraftigt nærvær

Måske derfor var det et naturligt næste skridt, da Mette bestemte sig for at gå til en “I Mesterens Lys” seance, hvor Jesus søges som Den sande Mester.
– Her beder og mediterer vi på Jesus. Og der er en meget kraftigt Guds nærværelse, når vi gør det, forklarer Mette, der nu har kommet til “I Mesterens Lys” møder i København i tre år.
Efter en tid tog hun et introduktionskursus til at blive en discipel af Jesus. “Et helt nyt liv” hed det fem ugers kursus.
– En aften jeg kom hjem fra kurset, begyndte jeg at græde. Jeg var ked af det, fordi jeg nu var i tvivl, om det var rigtigt med reinkarnation. Det var ikke fordi, der var nogen, der havde sagt, det var forkert. Det var bare en overbevisning, jeg havde indeni. Men det var en stort tab for mig, fordi jeg havde brugt reinkarnation som en knage til at hænge min sorg over min mors død på.
– Jeg er en enten-eller-person. Min åndelige rejse har ført mig derhen, hvor jeg nu søger Jesus og kirken, og så kan jeg ikke blande reinkarnation og andet ind i det. Nu er jeg her, understreger Mette, der foruden fællesskabet i “I Mesterens Lys” også har fået sin gang i Betlehemskirken, en folkekirke på Nørrebro.
– Jeg kan lide at komme i kirke. Det giver mig samvær med Gud. Lovsangen og bønnen giver mig rigtig meget af Guds nærvær, siger hun.
At leve i Guds nærvær prøver hun også at praktisere i sin hverdag.
– Nogle gange er Han tæt på min bevidsthed. Andre gange føles Han frustrerende langt væk.
Så oplever Mette det lidt mere dynamisk i fællesskabet med andre trosfæller.

At tage mod Gud

Mettes åndelige rejse har altså ført hende til den kristne tro, med Jesus i centrum, der kan vise vejen til Gud:
– Forskellen fra New Age er, at der handler det om at trække det guddommelige ned, så det bliver en del af mig. Altså er jeg i centrum. I den kristne tro er det Gud og Jesus der er i centrum. De er i det høje, men kommer ned med deres nærvær til os, når vi søger dem. Det kræver en vis portion ydmyghed, for det er meget stort og ikke til at fatte.
– Du kan ikke gøre dig fortjent til det. Det handler om at kunne tage imod, og det er meget svært, synes Mette.
– Det er nok der, jeg står nu. Det er det næste for mig, der min åndelige vej har ført mig hen: At blive i stand til at tage imod Gud. Der er svært for én som mig, som er vant til at have kontrol, være stærk og arbejde hårdt for tingene, erkender den oprigtige søger, som Mette Dalsgaard nu engang er.

“I Mesterens Lys” er et fællesskab af mennesker, der sammen søger Jesus som Det sande Lys, der viser vejen til Gud. “I Mesterens Lys” befinder sig i spændingsfeltet mellem den nye spiritualitet og kirken. Til møderne mediteres der over ord fra Bibelen og bedes for heling af menneskers hjerter. “I Mesterens Lys” holder møder i flere af Danmarks større byer.