Mission

Institutionen er almennyttig og almenvelgørende og arbejder for at mennesker må komme til tro på, at Jesus er Kristus, Guds Søn. Institutionen skal endvidere arbejde for at fremme den kristne etik og et kristent kultur- og samfundssyn.

Formålet søges opfyldt gennem fremstilling og udgivelse at et kristent, periodisk nyhedsblad og andre i forbindelse hermed stående kommunikationsmidler efter bestyrelsens beslutning.