Kategori

Ugens Prædiken

En god og en dårlig nyhed

Da Jesus fortæller de to vingårdslignelser, befinder han sig på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og farisæerne…

Kirkens første smågruppe

Hun ankom til bibelgruppen med kommentaren: ”Den tekst forstår jeg simpelthen ikke et ord af.” Så sad vi der i…

Jesus udfordrer tidsånden

I dagens tekst helbreder Jesus en syg mand, der med et slidt og efterhånden spinkelt håb ligger ved Betesda…

Den utilgivelige synd

Der er ikke nogen vej uden om. Vi kan påføre Gud en smerte, som han aldrig kan tilgive os. Hvis du lyver, kan du få…

Maskespil afsløres

På alle plan ser vi menneskers teaterspil med fordækte kostumer og mere eller mindre vel skjulte motiver. Det…