Den gode hyrde kalder på dig

– også når du ikke kan se ham. ”Kan du ikke lige fodre fårene?” Spørgsmålet kom fra bondemanden på den gård i Nebraska i USA, hvor jeg boede et år af mit liv som udvekslingsstudent, for efterhå...

Fred afløser frygten

Disciplene var desillusionerede og bange. Jesus, som de havde fulgt trofast igennem 3 år, var brat blevet taget fra dem! Endda på den allerværste måde, man kunne tænke sig! Frygten var til at tage og...

SE! Jesus lever!

Påskens budskab er et sandt drama. Næsten hver detalje har en symbolsk betydning. Det skete alt sammen for din og min skyld. Hvis vi får øje på det – fatter det i dybden – og griber om de...

Maria mødte Jesus – ved den tomme grav

Det endte godt…! Jesus opstod påskemorgen. Han havde betalt skylden for alle menneskers synd og overvundet døden. Nu kan alle få evigt liv ved at tro på ham. Tidligt søndag morgen, mens det end...

Troens matematik

Vi falder let i samme grøft som Filip, så vi går glip af Guds indgriben i vores liv. Hvordan ville kirken se ud, hvis der blev anvendt lidt mere tro og lidt mindre regnemaskine? Jesus sætter Filip på...

Søndagens tekst: Luk. 11 14-28

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk Jesus uddrev en dæmon 14 Engang uddrev Jesus en ond ånd, som havde gjort en mand stum. Efter at være befriet fra den onde ånd kunne den stumme mand tale, og fo...

Omveje til glæde

Vi er i dag med Jesus og disciplene på lidt af en dannelsesrejse. De er nået det nordligste punkt på deres vandring gennem områder, som på Jesu tid ikke regnedes som en del af Israel. Jesus har med a...

En tur ud i ørkenen

Jesus har modtaget Guds proklamation: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!”. Gud bekendtgør, hvor hans autoritet ligger, og nu taler Gud til os ved sin søn Jesus Kristus. Dostojevs...

Hvorfor blev Jesus døbt?

Hvorfor? spurgte Johannes. Noget tyder på, at Johannes Døber blev temmelig overrasket, da Jesus pludselig dukkede op og ville døbes af ham. ’Det er mig, der har brug for at blive døbt af dig’ sagde J...

Søndagens tekst: Mar. 4, 1-20

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk Billedet med jordbunden 1Senere gav Jesus sig igen til at undervise nede ved søen, og en stor skare mennesker samledes omkring ham. Derfor gik han om bord i en...