Da Janteloven kom til Nazaret

I Lukasevangeliet 4, 16-29 står der, at Jesus går ind i synagogen, hvor de religiøse jøder samles. Han oplæser Esajas Bog 61, 1 som en proklamation af, at Gud Herrens Ånd er over ham, at Gud har salv...

Gud giver et ægstra-nummer

Nikodemus er som farisæer seriøs i sin tilgang til Jesus: ”Ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham”, siger han til Jesus. Nikodemus kan sagtens få øje på det specielle ved Jesus, men h...

Er 2017 et Jubelår for Jerusalem?

David Hansen kommenterer Udfordringens lederartikel i sidste uge. I året 1917 blev Jerusalem genforenet med jødefolket. De mange hundrede års besættelse af Ottomanerne (Tyrkiet) ophørte med den engel...

Mens vi venter på Ånden

Vi er nu i den periode af kirkeåret, hvor vi venter på, at Jesus vil opfylde sit løfte om at døbe os med Helligånden. Jesus sagde i torsdags (Kristi Himmelfarts dag), at disciplene skulle vende tilba...

Gud kalder sit hus et bedehus

“Guds Hus – det er den levende Guds kirke” (1. Tim. 3, 15), siger Bibelen. Når vi taler om Guds Hus, så er det jo vigtigt, at forstå hvad der er det væsentlige, hvad prioriteringen er. Når vi skal be...

Hvad betyder det, at vi står i forligelsens tjeneste?

Ugens prædiken ser nærmere på forligelsen og betydningen af at være en ny skabning. Korinth – en global by Paulus havde mange problemer med menigheden i Korinth, en romersk koloni beboet af grækere, ...

Det åndelige liv i havesprog

For mange år siden købte vi et lille rækkehus i Farum – netop på denne tid af året. Haven så trøstesløs og lidt uoverskuelig ud for nybegyndere som os, selvom den kun var på størrelse med et frimærke...

Den gode hyrde kalder på dig

– også når du ikke kan se ham. ”Kan du ikke lige fodre fårene?” Spørgsmålet kom fra bondemanden på den gård i Nebraska i USA, hvor jeg boede et år af mit liv som udvekslingsstudent, for efterhå...

Fred afløser frygten

Disciplene var desillusionerede og bange. Jesus, som de havde fulgt trofast igennem 3 år, var brat blevet taget fra dem! Endda på den allerværste måde, man kunne tænke sig! Frygten var til at tage og...

SE! Jesus lever!

Påskens budskab er et sandt drama. Næsten hver detalje har en symbolsk betydning. Det skete alt sammen for din og min skyld. Hvis vi får øje på det – fatter det i dybden – og griber om de...