”Modtag Helligånden!”

Af Lena Løbner. Leder/Founder af ’Håb for Alle’

Da jeg blev bedt om at skrive en prædiken over denne tekst, begyndte mine tanker at beskæftige sig med, hvilken betydning disse ord har i mit eget liv, og jeg vil opmuntre dig, som læser, til at personliggøre Jesu ord til dig i dag. Det er skønt, at vi i Pinsen kan blive mindet om Helligånden. Som en folkekirkepræst sagde på et hospice, hvor hun og jeg havde en andagt sammen: ”Vi kan gøre meget, men uden Helligånden kommer vi ikke særlig langt.”

Kærlighed

Gud er kærlighed, og alt, hvad Jesus gør, handler om kærlighed til Gud og til mennesker. Det er helt naturligt for Jesus at pakke alt ind kærlighed. I den første sætning fra Johannes kan vi se, at Jesus ikke tænker på kærlighed som en følelse, men som en handling. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Han beder os ikke om at gøre noget, som er umuligt, for straks efter fortæller han, at han vil bede Faderen om at sende en anden vejleder, sandhedens Ånd, der vil vejlede os.

I den sidste del af versene siger Jesus, at den, der elsker ham vil adlyde og holde hans befalinger. Han siger, at vi vil blive elsket af ham, og at han vil åbenbare sig selv for os. Det vil sige, at kærlighed, lydighed og enhed med Jesus hænger uløseligt sammen. Jesus efterlader ikke sine disciple eller os alene, men han sender Helligånden til os.

Jesus efterlader ikke sine disciple eller os alene,
men han sender Helligånden til os.
Han fortæller os, at det ikke er alle,
der ser ham og kender ham.
Vi må forstå, at der er forskel på verden og os,
der er troende.

Han fortæller os, at det ikke er alle, der ser ham og kender ham. Vi må forstå, at der er forskel på verden og os, der er troende. Vi kan ærligt spørge os selv: ”Kender jeg Ånden, sandhedens Ånd?” Jesus siger, at det kun sker, hvis han er hos os og i os. Hvis det er sådan, har vi evigt liv og skal se Jesus igen. Det er stærke ord.

Hele fundamentet i det kristne liv må leves på kærlighed. Vi må huske at bygge vores kristne tro ud fra den bevidsthed, at Gud elsker os, og at alt, hvad han har givet os gennem sit Ord, er skrevet ud af kærlighed.

Helligåndens arbejde

Det er nu, Helligåndens arbejde begynder. Han vil hjælpe os til at elske og være lydige ved at give os tanker, minde os om Guds Ord, vejlede, trøste og hjælpe os på den vandring, vi er midt i her på jorden.

Det første, der skete efter opstandelsen, da Jesus mødte disciplene, var, at han åndede på dem og sagde: ”Modtag Helligånden!” Jesus havde Ånden og kunne give den til disciplene og til os i dag. Det er nu, Helligåndens arbejde begynder. Han vil hjælpe os til at elske og være lydige ved at give os tanker, minde os om Guds Ord, vejlede, trøste og hjælpe os på den vandring, vi er midt i her på jorden.

I gode og dårlige tider er han der for at give os kraft og for at hjælpe os. Tænk at være ét med Jesus, som er ét med Faderen, og at vi derved bliver ét med guddommen. Det vil være for evigt. En evighed sammen med ham, som begynder allerede her og nu, hvor vi er.

Hvordan?

Helligånden vil minde os om det, Jesus har sagt, rådgive, formane, opmuntre, trøste, glæde os. Han vil hjælpe os ved at give kraft til at leve i hverdagen. Han vil lede os gennem en dyb fred. Han varmer os, læger os gennem tårer, latter og kærlighed. Han giver en pludselig frimodighed, en tanke, vi ikke selv kunne have fået, en opmuntring, formaning, ledelse og trøst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han vil i håbløse stunder minde os om et skriftsted, et minde eller en sang med et bestemt budskab. Han vil lære os at bede for hinanden på bestemte tidspunkter og give os tanker om at besøge nogen eller sende en hilsen til nogen i nød. Alt dette og mere vil han gøre i vores liv.

Åndens frugt

Gal. 5:21 fortæller os, at Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, mildhed, langmodighed, trofasthed, udholdenhed og selvbeherskelse. Igen kan vi se, at det begynder med kærligheden. Sætningen: ”På frugten skal træet kendes” får her en vigtig betydning. Må denne Pinse blive et minde om Guds trofasthed. Han har ikke ladet os i stikken, nej han er med os alle dage indtil verdens ende.

Søndagens tekst: Joh. 14, 15-21

Jesus går bort, men vil sende Helligånden i stedet


Artiklen fortsætter efter annoncen:15 Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om.

16 Jeg vil anmode Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer.

17 Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I kender ham, for han er hos jer og skal være i jer.

18 Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken – og jeg kommer tilbage til jer igen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:19 Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv – og det har I også.

20 Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.

21 De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk