Hvad godt skal jeg gøre for at få del i Guds Rige?

Teksten er gammel, men spørgsmålet er genkendeligt – også i dag.

Af Søren Viftrup. Generalsekretær i AKO – Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

Er vores planet, er vores livsvilkår skabt og styret af os mennesker, eller lever vi på en planet i et univers, skabt af Gud? Har vi grund til at tro, at vi selv kan styre tilværelsen og er uafhængige af Skaberen? Eller er vi afhængige af Skaberen, af alt det, han kreerede og opretholder? Uden solen – uden en frugtbar jordbund – uden sædens grokraft og uden miljøet, som vi er omgivet af, for at kunne leve som mennesker?

Kan vi klare os selv uden alt dette? Og når vi kommer ind i de åndelige spørgsmål – set ud fra Bibelen, hvordan synes du så, vi mennesker klarer livet? Med udgangspunkt i troen på den treenige Gud, hvilken kundskab kan vi så bygge på? Jeg citerer fra indledningen af Jesu bjergprædiken med et vers fra Matt. 5,3 – ”Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud – for de skal få del i Guds Rige”.

Nu er vi tilbage ved tekstens begyndelse: ”Hvad godt skal jeg gøre for at få del i Guds Rige?” Manden har tilsyneladende ingen begreb om, hvad der står på spil. Han er rig – godt med det, han gør gode ting i livet – godt med det, og – ja han er også villig til føje lidt mere godt til, om nødvendigt. Smukt, så han er på vej til at frelse sig selv, løse billet til evigheden – er det ikke mageløst?

Afhængig eller uafhængig?

Afhængighed af Gud? – En by i Sibirien. Altså – nej, jeg er uafhængig. Jeg er selfmade. Jesus siger: Fint, godt, at du gør gode ting i livet. – En ting mere. Sælg alt hvad du ejer – og giv pengene til de fattige. UPS – ikke godt. Jeg vil forblive uafhængig. Hvis jeg giver min rigdom bort, så bliver jeg jo afhængig? Det synes, som om rigdommen ejede manden, og ikke omvendt. Hvad tænker du? Manden gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Med andre ord: Rigdommen ejede ham. Følge Jesus? Nej! Så hellere fortsætte den hidtidige kurs – og lade det evige liv komme i 2. række.

Tør vi overgive vores liv helt til Jesus? Eller er vi som den rige mand i bibelteksten, der går bedrøvet bort, da Jesus beder ham give afkald på sin uafhængighed?

Lys på eget liv

Kære læser: Hvad tænker du om dit eget liv i lyset af lignelsen om denne rige mand? Bibelen siger: Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. (Romerbrevet kap. 3) Videre lyder det: Syndens løn er døden, men Guds nådegaver er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. (Romerbrevet kap. 6) Jesus gav sit liv for alle mennesker. Han sonede vores synd på et kors. Gud lagde konsekvensen (straffen) for alle menneskers synder på Jesus – på korset.

Det skete, da Jesus hang der korsfæstet på Golgata, midt imellem to notoriske røvere, og her døde for at fuldbyrde forsoningen. Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Johs. ev. 3,16. At tro på Jesus er at adlyde Hans ord, der forjætter et evigt liv – hos og med Gud. Den som ikke tror og ikke adlyder sønnen, fortabes.

Tænk over disse ovennævnte linjer. Vil du følge Ham, Jesus Kristus, Guds Søn? Han som indledte sin første, store tale her på jorden med proklamationen: ”Velsignede er de, som erkender deres afhængighed af Gud.”

Søndagens tekst: Mat. 19,16-26

Den rige unge mand


Artiklen fortsætter efter annoncen:16 Så kom der en mand og spurgte: „Mester, sig mig: Hvad godt skal jeg gøre for at få del i det kommende liv?”

17 „Hvorfor spørger du mig om det gode?” svarede Jesus. „Der er jo kun én, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud.”

18 „Hvilke bud tænker du på?” spurgte manden. „Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag, 19 du skal ære din far og din mor – og du skal elske din næste som dig selv.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:20 „Dem har jeg overholdt alle sammen,” svarede den unge mand. „Er der mere, jeg skal gøre?”

21 „Hvis du virkelig vil opnå det fuldkomne liv, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i Himlens rigdom – og kom så og følg mig!”

22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin vej. Han var nemlig meget rig.

23 Så sagde Jesus til disciplene: „Det siger jeg jer: Det er ikke let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin rigdom.


Artiklen fortsætter efter annoncen:24 Ja, faktisk er det lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige.”

25 Disciplene var dybt rystede. „Hvem kan så få det evige liv?” spurgte de.

26 Jesus så på dem og sagde: „Det kan intet menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk