Luther gjorde salmesangen folkelig

REFORMATIONS-JUBILÆUM: Martin Luther gjorde op med måden, sang og musik blev brugt på i kirken. Gud skulle forkyndes og lovprises i musik og sang, og der skulle synges af karsken bælg – sammen! Marti...

Den sejrende og den faldne

Biblen taler om Satan som magthaver, men samtidig overvunden. Hvordan kan det hænge sammen, og hvordan forholder vi os til, at Satan er virksom på jorden i dag? Hvordan kan vi anerkende ham uden at r...

God Sankt Hans – med et åndeligt perspektiv

Vi satte engang levende kvinder på bålet. Men hvad med heksen i samfundet og vores eget liv i dag? Sankt Hans er mange steder rundt om i landet en rigtig folkefest – selv på trods af det lunefulde ve...

Den skjulte revolution

Bag ved den politiske situation foregår der en dybere ideologisk kamp. Uvidenheden i kirkelige kredse gør, at mange er lette ofre for den i virkeligheden antikristelige propaganda, mener ugens kronik...

Hvordan kan vi modtage Helligånden?

Ethvert løfte i Guds ord har sit særlige grundlag, skriver Neerskov. Grundlaget for modtagelsen af den iboende hellige Ånd er Jesu død og opstandelse. Da Jesus døde, sonede han al verdens synd. Men d...

Det frigjorte menneske i en forbandet verden

Lader vi kristne os påvirke af samfundets kultur? Kan kristne i dag leve i den aktuelle kultur og stadig følge Jesus? Det kristne menneske lever et liv, som så mange andre mennesker, hvor livet har s...

Skaber bankerne selv deres penge?

Ja, på en måde gør de, forklarer civilingeniør Peter Hansen i denne artikel om det usunde moderne penge-system, hvor penge kan skabes uden at repræsentere en reel værdi. Jesus advarede den rige unge ...

Regnbuens farver fik en ny betydning for mig

I flyet sad den overbeviste ateist Janin ved siden af to unge kristne. Mødet vendte op og ned på hendes liv. Midt i januar 2015 sad jeg i flyveren fra Berlin til Stuttgart, på vej til at møde min bed...

Danmarks ’utilgivelige’ synd

I ugens kronik opfordres kristne i Danmark til at bede om heling og velsignelse for befolkningen på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer og samtidig erkende vores nations svigt overfor disse menneskers...