Brug for omprioritering hvis vi skal redde miljøet

En række områder i vort samfund vil de kommende år byde på store tekniske udfordringer for at sikre en bæredygtig udvikling, dvs. en udvikling, hvor der spares på jordens resurser både på fødevareomr...

Reformationens jødiske rødder

Ugens kronik fra Israelsmissionen giver indblik i jødernes rolle i reformationen og deres syn på Luther i dag. Reformationen havde kontakt med kristendommens jødiske rødder i sin tilbagevenden til Sk...

Hvad skete der Allehelgensaften i 1517?

Ifølge den overleverede historiefortælling hamrede Martin Luther Allehelgensaften den 31. oktober 1517 sine 95 teser op på indgangsdøren til Slotskirken i Wittenberg, selvom nogle forskere tvivler på...

Er vi parate til en snak om vores tro?

Kronikøren forslår at samtalen krydres med, at vi udviser respekt for divergerende synspunkter. Hvordan reagerer vi, når vores tro i en samtale bliver udfordret af fx Big Bang-teorien? Trækker vi os ...

Palæstina i Bibelen?

Navnet Palæstina findes ikke i Bibelen. Det er afledt af et hebræisk ord der gengives med ordet ”Filistæa”. ”Israel kaldes Palæstina i Bibelen”, skrev en debattør på Facebook for nogen tid siden og h...

Hvornår er et liv værdigt?

Hvad er det for et samfund vi er ved at skabe, når man mener, at man gør sig selv og det lidende menneske en tjeneste ved at tage livet af det inden fødslen eller før den naturlige død? Vi kender all...

Luthers milde højrehånd

Philipp Melanchthon fik sat Luthers lære i system og havde enorm betydning for reformationen, men afvigelser i hans teologi kom til at belaste Melanchthons eftermæle. Martin Luthers navn står nærmest...

Enhedens oversete betydning

Sommeren 2016 deltog jeg på en studietur med personalet fra Mariager Højskole til Israel. Her besøgte vi bl.a. to kristne ledere – en præst for en messiansk kirke og en palæstinensisk kristen menighe...

Hvordan skal vi forstå krigene i Det gamle Testamente?

Mange af vor tids ateister og teologer fordømmer billedet af Gud, som befaler folk at slå ihjel. Men både Jesus og apostlene talte meget om Guds dom over synd og ondskab. Det er svært for os i dag at...