Fra opgør med bibelkritisk teologi til ressourcecenter for kirken

Menighedsfakultetet fylder 50 år – det markeres med en stor jubilæumsfest den 23. september. Da en gruppe præster og lægfolk i 1967 valgte at danne ’sammenslutningen til oprettelse af et menigh...

Man fødes ikke som LBG eller T

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBGT) har ikke ret i, at homoseksualitet er medfødt. Det kan derimod skyldes social påvirkning. En lokal DF-politiker er blevet landskendt efter i et læserbrev...

Johannes Jørgensen erfarede efterfølgelsens pris

Den danske forfatter Johannes Jørgensen giver i digtet ”Imellem nattens stjerner” udtryk for sin egen erfaring, da han valgte at følge Guds kald til tro og efterfølgelse. – ”Og venner må du slippe / ...

Det (for)tabte holistiske menneske

Indflydelsen af græsk tænkning i vores kultur gør, at vi opdeler mennesket i tre dele: Ånd, sjæl og legeme, med legemet som den lavest rangerende del. Men ifølge jødisk og kristen tænkning kan de tre...

En ny tid for Huset i Knabrostræde?

Jørgen Vium Olesen fortæller om ’Huset i Knabrostræde’, som spillede en vigtig rolle i Jesus-vækkelsen i 70’erne. Huset har siden været brugt til fx café, men skal nu igen bruges til det oprindelige ...

Universitetet eller Menighedsfakultetet?

Teologistuderende Rasmus Jonstrup Hansen svarer her på klummen ”MF eller Uni” fra Udfordringen uge 27. Teologi eller ej? – det er en svær beslutning for mange! Og når man så endelig har taget s...

Vi flakker…. og rammer derfor ikke plet

Psykiateren Poul Henning Krog giver en kristen løsning på et moderne problem. Dybt i mennesket ligger det problem, at mennesket som et får flakker. Fåret bevæger sig væk fra hyrden. Fåret bliver i nu...

Lad ej tyven stjæle hvad Jesus har givet dig

Bøj dig ikke for menneskeskabte love, men bøj dig under Guds ånd. En kristen tjeneste er aldrig dikteret af regler. Hvorfor var Jesus så vred på farisæerne, de retskafne troende? Farisæerne var de en...

Luther gjorde salmesangen folkelig

REFORMATIONS-JUBILÆUM: Martin Luther gjorde op med måden, sang og musik blev brugt på i kirken. Gud skulle forkyndes og lovprises i musik og sang, og der skulle synges af karsken bælg – sammen! Marti...

Den sejrende og den faldne

Biblen taler om Satan som magthaver, men samtidig overvunden. Hvordan kan det hænge sammen, og hvordan forholder vi os til, at Satan er virksom på jorden i dag? Hvordan kan vi anerkende ham uden at r...