Portræt

Indland

Kolding Valgmenighed 20 år

”Så er der fest! Pinsedag bliver Kolding Valgmenighed 20 år gammel, og så fejrer vi også, at Helligånden har…

Portræt

Udland

Se link til
gudstjenester
på nettet her

Kort nyt

Ugens profil

Ung

Ugens Prædiken

Fra religion til relation

Den store Jellingesten, som Harald Blåtand lod rejse i 965, viser os så nogenlunde, hvornår Danmark blev kristnet. Nu er 75% af Danmarks befolkning medlemmer af folkekirken, men kun 5 procent går…

Navne

Mit første grundlovsmøde

Den 5. juni 2018 var min første grundlovsdag i Danmark. Det var bare et år efter, at jeg var flyttet hertil, og…

Undervisning, Tro & videnskab, Sundhed m.m.

Den virkelige mening med pinse

Pinse fejres hvert år af kristne og jøder verden over. Nogle fejrer pinsen med den rituelle skriftlæsning om pinsen fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Nogle identificerer sig med pinsen på en…

Hjælp til tro i praksis

Mange kristne er syge, fattige og lider nederlag i mange, om ikke alle, områder i deres liv. I modsætning til det Jesus Kristus gjorde for dem på Golgata, hvor Gud tilvejebragte en fuld forsoning…