Traktat-mission nytter

Traktater er små stilfærdige prædikanter, der trofast forkynder evangeliet til verdens ende.

Tonny Møllerskov (bag stolen) bruger selv traktater, når han er på gademission.

En traktat er en kort og enkel præsentation af evangeliet, trykt i lommeformat. Den fortæller både om menneskers behov for tilgivelse og om forsoningen, og folk bliver opfordret til at tage imod Kristus.

I Esajas’ Bog 55,11 hedder det: “Sådan er det også med det ord, jeg taler. Det vil udføre den opgave, jeg har givet det.” Traktater kan komme ind mange steder, hvor mennesker ellers ikke har adgang – til folks hjem, fængsler, plejehjem, hospitaler, etc. De kan nå sjæle, som ellers aldrig ville være åbne for at høre evangeliet. En traktat bliver aldrig bange eller træt. Den mister heller ikke modet, men den taler altid og udnytter enhver gunstig mulighed.

To livsforvandlende ord

”Det er, hvad jeg mener om dine traktater,” snerrede en passager, som stod ved rælingen på et passagerskib. Han havde lige taget imod en traktat, før han rev den i helt små stykker og smed dem over rælingen. Uddeleren gik bort med et tungt hjerte, mens manden satte kurs mod skibets bar. Da han løftede sit glas, bemærkede han dog et lille stykke papir, som hang fast i hans skjorte.

Han trak papiret af og opdagede, at det var et stykke af den iturevne traktat. Kun ét ord kunne ses, nemlig ”Gud.” Da han vendte det om, blev han forskrækket over at læse ”evigheden.” Disse ord gennemborede hans sjæl, og i timevis så han ordene som bøjet i neon: ”Gud, evigheden.” Hverken alkohol, kasinospil, dans eller samtaler kunne få ham til at glemme ordene ”Gud” og ”evigheden”. Desperat for at få hjælp opsøgte han traktatuddeleren, som med glæde førte ham til Jesus Kristus. Manden fik forløsning, tilgivelse og evigt liv.

Ingen traktater i helvede

”Traktater overalt,” snerrede en ung mand, da en kristen gav ham en evangelisk traktat. ”Nej,” sagde uddeleren stilfærdigt: ”Der vil ingen være i helvede.”
Så gik han videre. Men Gud havde naglet denne sætning fast i den unge mands sind, så han ikke kunne slippe af med den. ”Ingen i helvede”, syntes at give ekko i hans ører. Til sidst omvendte han sig og blev frelst.

Uddeling af evangeliserende traktater er en af de mest effektive måder at dele evangeliet på. Folk har sjældent tid eller lyst til at tale, men de fleste vil modtage en traktat, som de så kan læse på et senere tidspunkt. Dermed kan mennesker få evangeliet med hjem i lommen, selv når de ikke har tid til en snak. Ifølge Joey Hancock fra The American Tract Society siger hele 53% af dem, der kommer til tro på Kristus på verdensplan, at det skyldes læsning af en traktat!

Under Reformationen i 1500-tallet brugte man den nye opfindelse, trykkekunsten, til at sprede budskabet både gennem bibler og traktater. Og traktater er stadig uundværlige redskaber. Den rigtige traktat kan nemlig så det evige liv i modtageren.

Den japanske bombeflyver Mitsuo Fuchida (til venstre) læste en traktat skrevet af den amerikanske krigsfange Jake DeShazo.

En bombeflyver bliver frelst

En beretning fra Japan viser, hvordan Gud kan forvandle mennesker, så de forstår, at Gud kalder på dem. Mitsuo Fuchida, som ledede japanernes luftangreb mod Pearl Harbor i 1941, blev frelst på grund af en traktat, som han modtog på en togstation i Tokyo. Her læste han et vidnesbyrd af den amerikanske krigsfange Jake DeShazo.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Traktaten fortalte, hvordan Kristus havde forvandlet krigsfangens liv og tanker, så han både kunne tilgive og gøre godt mod det japanske folk. “Da jeg læste det, mødte jeg Jesus og tog imod ham som min personlige frelser og Herre,” sagde Fuchida. Men også denne tidligere japanske soldat fik udgivet en traktat, hvor han fortalte om sin egen tro på Kristus. Hans traktat med titlen ”Jeg bombede Pearl Harbour” har ledt mange japanere til tro på Jesus Kristus.

Uddelerne sår frø

Traktatuddelere er som gartnere, der trofast blive ved med at så frø i tillidsfuld bøn om, at Gud vil holde sit løfte om at give høsten. Constance uddelte traktater til de ikke-troende i sin hjemby. Hun stoppede ved et hus og bankede på døren. En uforskammet mand afviste alt det, hun sagde om Gud. Men Gud havde givet hende nød for denne mands frelse, så hun vendte tilbage og bankede igen på mandens dør.

Manden kom ud og sagde: ”Har jeg ikke sagt, at du ikke skal komme her og forstyrre mig?” Så smækkede han døren i for næsen af hende. Men Constance vendte tilbage endnu engang og gav manden en traktat, som han noget modvilligt tog imod. Næste gang hun gik forbi mandens hus, stak han hovedet ud af vinduet på første sal og sagde: ”Har du tid til at snakke med mig om den traktat, du gav mig?”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Constance bad Herren give hende de rigtige ord, før hun gik ind og fandt ud af, at Herren havde arbejdet i mandens hjerte. Traktaten havde vækket en længsel i ham efter at kende Kristus som herre og frelser. Og det skete samme dag.

Billig tryksag når 1.500

En traktat, som kun kostede syv øre, bragte frelsebudskabet til en høvdingesøn fra Burdwain-stammen i Burma. Han gik 400 km til hovedstaden, hvor missionærens kone lærte ham at læse. Manden blev frelst og tog derefter en kurv fuld af traktater med tilbage til sit folk, hvor 1.500 mennesker kom til tro og blev døbt. Det, der begyndte med en enkelt lille traktat, viser os, at Guds ord udfører hans vilje.

Chef reddet fra selvmord

En aften lagde en kristen medarbejder på et vaskeri en traktat i en af vasketøjskurvene. Næste dag kaldte hans chef ham ind på kontoret og spurgte, om det var ham, der havde gjort det. Da medarbejderen indrømmede det, sagde hans chef:

“I går aftes kom jeg herind. Jeg var både deprimeret og skuffet over livet, så jeg trak en kurv hen under bjælken for at hænge mig. Men da så jeg traktaten i kurven og tog den op. Den reddede mig fra selvmord, og den frelste min sjæl, for nu har jeg taget imod Jesus Kristus som min frelser”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Narkohandlere vender om

Et ægtepar, der var faldet fra troen og var begyndt at sælge narko, fandt en dag en traktat i form af en tegneserie med titlen: ”A love story” (En kærlighedshistorie). Traktaten lå i en telefonboks, som kontaktpersonen skulle ringe til for at arrangere en ny handel. Men konen så traktaten, læste den og angrede. Hun bad Herren om at stoppe narkohandlen, og det gjorde han.

Ægteparret vendte tilbage til deres tidligere menighed og fik den opgave at hente børn med kirkens bus. De begyndte herefter at uddele tegneserie-traktater til børnene.

Guds ord på havbunden

En dybhavsdykker blev overbevist om sin synd, da han fandt en traktat, som sad fast i en østersskal på havets bund. Dykkeren sagde bagefter: “Jeg kan ikke længere stå imod. Guds barmhjertighed er så stor, at han lod sit ord følge mig helt ned til bunden af havet.” Gud brugte denne traktat til at frelse dykkeren.

En rig høst

Frank Jenner uddelte traktater igennem 40 år, før han hørte om de mange, der var blevet frelst gennem dem.

En marinesoldat fra Australien ved navn Frank Jenner har en helt særlig historie som traktatuddeler. På YouTube kaldes han ”Manden på George Street”, for han har evangeliseret på denne gade i Sydney gennem mange år. Det anslås, at han har nået over 100.000 med sin traktatuddeling. Under et møde i en kristen menighed i London deltog mindst to af de kristne, som var blevet frelst efter at have modtaget en af Mr. Jenners traktater.

Senere rejste menighedens pastor til Perth i Australien, hvor han traf adskillige, som havde mødt Mr. Jenner. Pastoren fra London fandt frem til Jenners hus i Sydney, hvor han blev modtaget af en gammel, svag mand. Pastoren fortalte ham om de mange sjæle, han havde frelst. Og Frank Jenner svarede:

”Da jeg blev frelst fra et syndigt liv, lovede jeg Herren, at jeg ville fortælle ti mennesker om Jesus hver dag. Selv om mange afviste mig, har mange taget imod traktaterne. Jeg har gjort det i 40 år, men jeg har aldrig hørt om en eneste person, som har fundet Jesus som sin Frelser før nu i dag.” Tårerne løb ned ad Frank Jenners kinder, da han hørte vidnesbyrdene om de mange, der var blevet frelst. Bare 14 dage efter besøget døde han. Men i Galaterbrevet 6,9 finder vi løftet: ” Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op.”

Spildte dage, spildte år

En mand, som modtog en traktat, sagde til uddeleren, at han frygtede, at arbejdet ikke gjorde nogen særlig gavn. ”Jeg er ikke modstander af den slags arbejde,” sagde han. ”I mine yngre dage gjorde jeg det selv, men jeg kan ikke sige, at jeg nogensinde så nogen frugt af det.” Uddeleren blev noget nedtrykt over denne bemærkning fra én, som tilsyneladende var en erfaren kristen.

Men han fortalte ham, at han selv var blevet frelst på grund af en traktat, som han havde fået på gaden en vinteraften: Han var gået forbi et missionshus, hvor en ung mand gav ham en traktat og bad ham komme indenfor og høre evangeliet. Det gjorde han så, og Guds ord fik ham til at tænke på evigheden og Guds dom. Derfor tog han den traktat, han havde fået, læste den og blev frelst.

Den skeptiske mand lyttede med stor interesse, og så spurgte han: “Må jeg spørge dig, hvor denne højst interessante begivenhed fandt sted?” Uddeleren nævnte byen, gaden, missionshuset og præcis hvilken aften, han havde fået traktaten og var blevet inviteret indenfor. Nu blev mandens øjne fyldt med tårer; han greb traktatuddelerens hånd, og sagde dybt rørt:

”Det var mig. Da jeg var ung og nyfrelst, uddelte jeg traktater og inviterede forbipasserende ind for at høre evangeliet. Men jeg mistede modet kort efter dette, og holdt op med det, da jeg tænkte, at den slags arbejde næsten var nyttesløst. Nu efter tyve år, har Gud ladet mig vide, at det ikke var forgæves, og hvis han bevarer mig, så vil jeg vende tilbage til den samme by, og ved hans nåde vil jeg vende tilbage til den tjeneste, han gav mig for længe siden, og bekende min troløshed ved at forlade den.”

Hvis du er blevet motiveret til at uddele traktater, kan du modtage gratis traktater ved at kontakte Tonny Møllerskov på emailen vejentilgud@yahoo.dk eller ved at ringe til 30827787 eller 74826777.

I artiklen er der anvendt citater fra:
Battle Cry,
www.chick.com
LivingWaters.com
Lifepress.com
Old Paths Tract Society
Pilgrim Tract Society