Kategori

Undervisning

Sensationelle opdagelser

Billedet i negativ Italieneren Secundo Pia var den første, der fik mulighed for at fotografere ligklædet. Det…

The Star of Bethlehem

Moderne computerprogrammer viser, at der VAR en ’Betlehemsstjerne’ ved Jesu fødsel. De ældgamle stjernebilleder…