Påskens begivenheder i billeder

De fleste billeder er fra filmen ”Son of God”. Beretningerne om påsken står i alle de fire evangelier, Mattæus-, Lukas-, Markus- og Johannes-evangeliet.

Da jødernes påske nærmede sig, gik Jesus og hans disciple til Jerusalem. Undervejs forberedte han dem på, at han ville blive forrådt, hånet og dømt til døden. Det forstod de ikke.

 

Derfor er det Palmesøndag
Da Jesus red ind i Jerusalem på et æsel, tiljublede befolkningen ham begejstret og lagde deres kapper ud på vejen sammen med palmegrene, mens de råbte ”Hosianna!” Men Jesus vidste, at han skulle dø…

 

Jesus jager kræmmerne ud fra templet
Næste dag gik Jesus ind på tempelpladsen og smed de handlende og deres kunder ud. Han væltede valutahandlernes borde og duesælgernes bænke. »Siger Skriften ikke: ‘Mit hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag’? Men I har gjort det til et ‘tilholdssted for røvere’!« råbte han.

 

Skærtorsdag:

Jesus opretter nadveren
Torsdag aften spiste Jesus og hans venner et påskemåltid tilberedt af et lam. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Judas afsløres og går ud i natten
Mens de spiste, udbrød Jesus: »En af jer vil forråde mig – en af jer, der spiser sammen med mig!« Disciplene blev meget bedrøvede, og den ene efter den anden spurgte ham: »Det er vel ikke mig?« »Det er en af jer 12,« svarede Jesus. »Han dypper et stykke brød i skålen sammen med mig.« – Derefter forlod Judas gruppen og gik hen og fortalte de jødiske ledere, hvor Jesus var.

 

Jesus kæmper i bøn i Getsemane have
De gik nu til Getsemane have, hvor Jesus bad inderligt om – hvis det var muligt – at blive fri for det frygtelige, der ventede ham. Han bad også for dem, der troede på ham, og dem, der senere ville komme til at tro på ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men disciplene kunne ikke holde sig vågne og faldt i søvn…

 

Judas forråder Jesus
Pludselig dukkede Judas op i mørket sammen med en flok mænd, der var bevæbnet med sværd og knipler. De var udsendt af ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige ledere. Judas kyssede Jesus som tegn til soldaterne. ”Forråder du mig med et kys?” spurgte Jesus.
Peter trak sit sværd og ville forsvare Jesus, men Jesus overgav sig frivilligt, og hans venner flygtede i alle retninger.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Langfredag

Pilatus: Er du jødernes konge?
Romernes guvernør Pilatus spurgte Jesus: »Er du jødernes konge?« »Det kan man godt sige,« sagde Jesus, men svarede ellers ikke på anklagerne. Pilatus ville helst undgå at dømme den mærkelige profet. Han spurgte derfor folkemængden, om han skulle frigive Jesus eller forbryderen Barabbas til påske.
Den ophidsede folkehob råbte ”Barabbas!” Om Jesus råbte de ”Korsfæst ham!” Pilatus bøjede sig for mængden og gav ordre til, at Jesus skulle piskes og derefter korsfæstes.

 

Jesus udsættes for frygtelig tortur
Soldaterne trak tøjet af Jesus, to mand piskede ham mere end hundrede gange, de hånede ham, spyttede på ham, trak en sylespids krone af torne ned over hans hoved og slog ham i ansigtet med en kæp, så næsen brækkede.

 

Jesus bar selv sit kors
Herefter drev soldaterne Jesus afsted med pisk og råb gennem Jerusalem ud til den høj, Golgata, hvor han skulle korsfæstes. Den totalt udmattede Jesus skulle selv bære tværbjælken til korset. Den vejede ca. 50 kg og var bundet fast til hans arme. Undervejs styrtede han uden at kunne tage fra.

 

Jesus tilgav endda sine værste fjender
Soldaterne naglede ham til korset med store søm i hænder og fødder, og derefter gav de sig til at rafle om hans tøj. Jesus nægtede at tage imod bedøvende eddike. På korset bad han for sine fjender: ”Far tilgiv dem, for de véd ikke, hvad de gør.”

 

Forladt af Gud – for vores skyld
Jesus hang på korset i seks timer fra kl. ca. 9 til kl. 15 om eftermiddagen. Fra kl. 12-15 var der solformørkelse. Herefter råbte Jesus: »Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Det er begyndelsen til Salme 22). Derefter døde han.

 

Normalt knuste soldaterne til sidst benene, så kroppen faldt ned og den korsfæstede døde. Men Jesus var allerede død. I stedet stak en soldat ham i hjertet med et spyd for at være sikker.

 

Jesus’ mor og de andre kvinder og et par mænd fik liget udleveret, salvede det med olie og lagde det i en ny udhugget grav. Altsammen inden solnedgang, hvor sabbatten begyndte.

 

Påskemorgen – Jesus opstår fra de døde
Jesus lå i graven fra langfredag og hele påskelørdag – men påskesøndag opstod han. Før det blev lyst, kom Maria Magdalene ud til graven og så, at den var åben. Hun græd, men pludselig stod Jesus der og sagde: ”Maria”. – Senere kom Peter og Johannes derud. De fandt ligklædet i den tomme grav, og to lysende personer fortalte, at Jesus var opstået, som han havde forudsagt – og at han ville møde dem i Galilæa i den nordlige del af landet.
Han viste sig også for Thomas, som havde tvivlet på, at han var opstået. Og for de andre disciple og omkring 500 andre, før han Kristi Himmelfartsdag blev opløftet og forsvandt i en sky. Inden da havde han befalet sine disciple: ”Gå ud i alverden og forkynd evangeliet”.