Forvent miraklerne

Forventning er så dybt forbundet med troen, at du ikke kan tro uden at forvente. Det var et af budskaberne på Vineyard Nordens konference, som også opmuntrede til at drømme mere.   

Snakken gik livligt på engelsk mellem de cirka 335 nordiske deltagere til Vineyard Nordens konference, der går under navnet Summit. Man hørte dog også de nordiske modersmål iblandt, som tæller dansk, norsk, svensk og finsk. Vineyard Norden er en sammenslutning af Vineyard-kirkerne i Norden, der i øjeblikket udgør 30 styk.

”Hverdagslivet er et eventyr, så forvent miraklet,” sagde Flemming Mølhede.Foto: Rasmus Smedstrup | Fluffy Films

Flemming Mølhede er ledende præst i København Vineyard, og han er samtidig leder af Vineyard Norden. Han forklarede mig, at de nordiske Vineyard-kirker er gået sammen i netværket, fordi landene har så meget til fælles.
Temaet for årets Summit er ”Change Makers” (forandringsskabere), og ud fra det fokus prædikede Flemming Mølhede om, at kristne har brug for at drømme og forvente mere. I interviewet forklarede han, at Gud må skabe en fornyet forventning i os til, at vi kan være med til at gøre en forskel i vores byer og samfund.

”Det er afgørende for kristne at drømme og forvente, fordi vores uperfekte samfund har brug for genoprettelse. Forandringer begynder med forestillinger, og som troende har vi mulighed for at forestille os. Forestillingsevnen er en del af troen, for når vi drømmer, griber vi det, der ikke er, som om det er. Vi lever i spændingen, at vi ikke ser Guds Rige fuldt ud på jorden, men Riget skal gribes af vores  drømme,” siger Flemming Mølhede.

Ingen tro uden forventning

Fra talerstolen talte Vineyard Nordens leder ud fra Johannes Evangeliet 21, hvor nogle af disciplene er ude at fiske, efter Jesus er opstået fra de døde. Disciplene står uden fangst, da Jesus råber fra bredden, at de skal kaste nettet ud til den anden side. Da disciplene hiver nettet ind, er det fyldt med fisk. Flemming Mølhede mener, at disciplene må have været desillusioneret efter Jesus’ død.

”De virker til at have glemt Hans mirakler, og at de ikke længere forventer. Ligesom deres fiskenet var tomt morgenen efter nattens arbejde, kan vi tænke ’endnu en morgen og endnu et tomt fiskenet.’ Helbred vores forventning, Jesus. Jeg tror, at Gud vil skabe entusiasme i os, som tror, at vi kun fylder tomme net. Du er skabt til mirakler og til at drømme. Du kan ikke leve troen uden forventning og fantasi,” mener Flemming Mølhede.

Han pointerer, at det vigtigste ved fiskemiraklet er, at disciplene begyndte at forvente igen.

”Når Jesus gør et mirakel foran dem, er det et stærkt budskab fra Ham om, at de skal være i forventning. Jeg tror, Gud gør miraklet som en helbredelse af deres indre forventning, og den forventning  går forud for, hvad der sker i Apostlenes Gerninger. Det er også den forventning, der ligger til grund, når folk begiver sig ud af deres komfortzone, for forventning aktiverer tro i handling,” siger Flemming Mølhede.

Erfaring giver forventning

Mette-Line og Kasper Thorskov Hansen er med til at starte Rønne Vineyard, som ofte er at finde på Rønne Torv. Her snakker de med mennesker og beder for dem. De har begge erfaret, at forventningen får dem til at handle. Kasper Hansen forventer, at mennesker bliver berørt af Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mette-Line og Kasper Thorskov Hansen forventer mirakler, fordi de har set Guds indgriben.Foto: Mirjam Røgeskov

”Jeg er ikke i tvivl om, at når vi går på gaden, vil en komme med i netværksgruppe; jeg forventer, at folk bliver berørt af Gud, og jeg er i håb til fysiske mirakler. Det er erfaring, der gør, at jeg har den stærke forventning, for vi har set det ske hver gang,” fortæller han.

Hans hustru synes, at det kan være en udfordring at forvente, men forventningen øges, når hun mærker, hvad Gud gør i folk.

”Hvis man ikke har været på gaden, kan det hjælpe på forventningen at tænke, at Gud kan gøre det samme på gaden som på en konference. Vi forventer jo, at Gud vil møde os på konferencen, men vi forventer ikke det samme for andre ude på gaden,” råder Mette-Line Hansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hun drømmer om at bruge endnu mere tid på at lave kirke og især at følges med mennesker i deres trosvandring. Hendes mand drømmer om, at alle børn på Bornholm skal have julehjælp, og han drømmer generelt om en verden med større lighed, hvor særligt de ensomme og oversete skal møde Gud.

”Drømmene kræver, at man går ud og gør det, for hvor mange sindssyge ting fra Gud er ikke blevet til noget, fordi hverdagen eller frygt tager over. Men vi ville også gå ud, selvom vi ikke så noget ske, for det starter med lydighed, og så kommer forventningen,” mener Kasper Hansen.

Drømmer om bed & breakfast

Flemming Mølhede fortæller deltagerne, at vi alt for let kan havne i samme tilstand som disciplene, der virkede, som om de havde glemt fortidens mirakler og savnede forventning til Guds fremtidige mirakler.

”Vi kan tro, at miraklet er langt væk, men det var det ikke for disciplene i båden. Miraklet er tættere på, midt i vores magteløshed og ikke længere væk end et kast med fiskegarnet. Vi kan også være under bedraget, at miraklet kræver ekstraordinære omstændigheder, men det kan ske på din arbejdsplads eller i supermarkedet. En tredje fordom er, at miraklet ikke har meget at gøre med vores virkelighed, men miraklet havde sit startpunkt i disciplenes længsler; Jesus gør miraklet med fisk, fordi de er fiskere. Han deler dine længsler,” opmuntrer Flemming Mølhede fra scenen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg vil gerne have mere forventning, og at mit hjerte brydes for, hvad Guds hjerte brydes for,” fortæller Cathrine Dyke.Foto: Mirjam Røgeskov

Svenske Cathrine Dyke ønsker en dyb forventning til, at Gud kan gøre et mirakel i Sverige.

”Jeg drømmer om at kunne gå på gaden og bede for mennesker, og min mand og jeg  drømmer om i fremtiden at starte en kirke. Jeg drømmer også om at få en bed & breakfast, hvor folk kan finde hvile og få rådgivning. Men det er hårdt at forvente i dagligdagsrutinen, for jeg kommer ind i alt det praktiske, kampe med børnene og at være en god forælder,” fortæller hun.

Cathrine Dyke tror, at løsningen er at gå til Jesus først.

”Det er at tilbringe tid med Ham, der gør, at jeg kan komme til at forvente mere. Jeg skal også komme ud af min komfortzone, for hvis jeg så Gud gøre noget, vil mine forventninger til Ham stige. Det er svært at forvente, når man ikke ser noget, og der er meget modstand, men det er kun Ham, der kan give forventning; jeg kan ikke hype mig selv op eller gøre det selv,” siger hun.

Jesus vil gøre det igen

Jeg spurgte Flemming Mølhede, hvordan vi kan blive bedre til at drømme og forvente. Et af hans råd var netop, at vores forestillingsevne kan være begrænset, fordi vi ikke har set, hvad Gud kan gøre.

”Jesus gør noget synligt for disciplene i fiskemiraklet for at udvide deres forestillingsevne, og der må vi stole på, at Gud kan vejlede os, hvis vi har brug for noget synligt,” siger han.

Hvis du vil blive bedre til at drømme og forvente, er et andet råd at starte med at identificere dit forventningsniveau. Hvis det er lavt, må vi finde ud af, om eksempelvis store skuffelser eller stress kvæler forventningen.

”Vi har også brug for at passe på vores sjæl og give den plads til sit originale design: at søge Gud. Vi kan faktisk opmuntre vores egen sjæl til at forvente. Et tredje råd er, at vi husker på, hvad Gud allerede har gjort, for Han vil gøre det igen. Hvorfor gør Jesus endnu et fiskemirakel, som Han også havde gjort i Lukas 5? Jeg tænker, at idet disciplene hiver nettet ind med alle fiskene, tænkte de, ’Jesus gjorde det igen.’ Jesus siger også på en måde til dem, ’gør det igen,’” fortæller Flemming Mølhede, som på samme måde opmuntrede konferencens deltagere:

”Jeg vil i aften også gerne give opfordringen videre til alle os, der kan spejle os i disciplenes slid og tomme garn: lad os kaste nettet ud til den anden side.”

Alle møderne kan ses (i uredigeret form) på Vineyard Nordics Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/vineyardnorden/videos

”Kirken skal være et familieforetagende og ikke et forretningsforetagende,” talte humoristiske Mike Pilavachi om.Foto: Mirjam Røgeskov

 

”Kirken skal være et familieforetagende og ikke et forretningsforetagende,” talte humoristiske Mike Pilavachi om.Foto: Mirjam Røgeskov

 

Vineyard Norden har holdt deres årlige konference i København siden 2011, men de har haft konferencer flere år før.Foto: Mirjam Røgeskov