Hør hvad Gud vil sige til dig

- Jesus lever inde i mig. Somme tider siger han noget, somme tider synger han, og somme tider vil han bare tygge tyggegummi, sagde barnebarnet Christopher.
– Jesus lever inde i mig. Somme tider siger han noget, somme tider synger han, og somme tider vil han bare tygge tyggegummi, sagde barnebarnet Christopher.

Det er vigtigt at være stille, bruge tid sammen med Gud og lytte til ham, før vi beder.

Af Elizabeth Alves.
Oversat af Bodil Lanting

Hold jer nær
til Gud, så vil
han holde sig nær til jer.
(Jakobs brev 4:8).

Kommunikation er det hjerteblod, som nærer alle menneskelige relationer. Uden blod vil kroppen dø, og uden kommunikation vil relationerne dø. Når vi kommunikerer, lytter vi med vore hjerter til den, der taler – og derpå svarer vi. Men for at kende og genkende et andet menneskes stemme, må du bruge tid sammen med ham eller hende.
Efter 43 års ægteskab har jeg tilbragt så megen tid sammen med Floyd, at jeg normalt kan aflæse hans kropssprog, før han åbner munden for at sige noget.
Jeg kender Floyds stemme; jeg ved også, hvordan han er. Når Floyd vil tale om et alvorligt emne, vil han først synke tre gange. Når han er irriteret, trækker han mit navn ud til et langt Beetthhhhhh – så véd jeg, hvad der venter mig. Jeg kan genkende hans fodtrin, før han kommer ind i et rum. Og når han ryster sin pude om aftenen på en bestemt måde, ved jeg bare, at vi skal snakke om et eller andet. Jo, jeg kender Floyd.

Vi kan kende Gud

På samme måde kan vi kende Gud. Vi kan kende ham gennem Helligånden. Vi kan lære at kende hans stemme ved at bruge tid i bøn, og vi kan lære, hvordan han er, ved at studere hans Ord. Vi kan hverken være for unge eller for gamle til at kende Gud.
Da mit barnebarn Christopher var lille, brugte jeg tid på at tale med ham om Helligånden, og hvordan Helligånden lever i ham. En dag, da jeg lige var kommet hjem fra Tyskland, tog jeg Christopher med mig ud at handle. Da vi kom til mit kontor, gav sekretæren ham tyggegummi. På rejsebureauet fik han også lidt slik. Da vi gik over parkeringspladsen, kunne jeg se, at alle de gode sager fik hans små kinder til at bule ud som kinderne på en hamster.
Da jeg placerede Christopher i den lånte bil, lagde jeg mærke til, at alt slikket – selv tyggegummiet – var væk.
Jeg tænkte: Åh nej, bare han ikke har sat tyggegummi på sædet i min kære venindes nye bil!
Jeg spurgte: ’Christopher, hvor er dit tyggegummi?’
Han sagde: ’Åh, du ved…’
– Nej, det ved jeg ikke.
– Jo, det ved du godt, Nonnie, insisterede han.
– Nej, Christopher, jeg ved det ikke. Hvad gjorde du med det tyggegummi?
– Jeg slugte det! råbte han.
– Hvorfor gjorde du det, spurgte jeg.
Han forklarede uskyldigt: ’Jo, ser du, Nonnie, Jesus lever inde i mig, og han ville gerne tygge lidt. Ved du hvad, Nonnie, somme tider siger han noget, somme tider synger han, og somme tider vil han bare tygge tyggegummi!’

Gud er ikke en tavs ven

Gud vil gerne tale helt personligt til dig. Han ønsker, at du skal høre hans stemme. (Joh. 10:3-5).
Når du holder dig nær til Gud, åbner du døren, så han kan have fællesskab med dig og tale med dig. Han længes efter at lære dig noget (Sl. 32:8), lede dig ind i sandheden og vise dig, hvad der skal ske (Joh. 16:13-15)
Herren taler til dig gennem Helligånden (Ezek. 36:27; Joh. 14:16-17). Jesus kalder ham ’Vejlederen’ (Es. 9:6; Joh. 14:16-17; 2 Tim. 3:16). Ordet ’vejleder’ kommer fra det græske parakletos, som betyder ’en, som tilkaldes for at hjælpe en anden’. Ordet betyder også ’trøster’, ’en, som giver styrke’, ’hjælper’, ’vejleder’, ’advokat’, ’forbeder’, ’allieret’ og ’ven’.
Du skal ikke være bange for at stole på Helligåndens stemme. Han handler aldrig anderledes end Herren selv; han er altid i harmoni med Guds Ord.
Han er din ven, som er tilkaldt for at vandre vejen sammen med dig og tale med dig. Han er ikke en tavs ven (Sl. 28:1; 37:3; Joh. 12:49; 14:26).
Gud ønsker at vejlede dig og give dig svar på dine spørgsmål (Sl. 21:2; 119:169). Du kan ikke forvente, at du kan overlade det til en anden, så en anden person skal høre, hvad han vil sige til dig. Det, at høre Herrens stemme, bliver en dagligdags begivenhed, når du villigt bruger tid sammen med ham og studerer hans ord ved at meditere over Bibelen og lære tekster udenad. (Jos. 1:8; Sl. 119:11;16).
Når du så hører hans røst, véd du, at det er Herren, som taler, fordi det er i overensstemmelse med Guds Ord. Jo mere, du kender hans ord, jo mere vil du forstå hans væsen og hans veje. (2. Mos. 33:13; Sl. 25:4; 103:7)
Denne test kan vise dig, om det er Helligånden, du hører:
– Er det en stemme, som leder dig venligt, eller er den kommanderende og barsk?

Guds stemme giver håb

Guds stemme leder venligt, den opmuntrer og giver håb. (Sl. 18:35; Es. 40:11; Jak. 3:17) Gud leder, men Satan driver (Joh. 10:4; 10).
Gud overbeviser os om synd, men Satan fordømmer og giver skyldfølelse (Joh. 16:8-11; Åb. 12:10).
Gud prøver at vinde din kærlighed, Satan trækker os i tove.
Når Gud taler, bruger han ikke frygt for at motivere os. Hvis du bliver lammet af frygt, er det fjenden, der taler, ikke Gud. (2 Tim. 1:7)
Ordsprogene 4:20-22 siger: ’Min søn, lyt til mine ord, hør godt efter, hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem, og lad dem slå rod i dit hjerte, for de giver liv til alle, som følger dem, de giver sundhed til krop og sjæl.’

Lyt før du beder

Mange gange hører du og jeg ikke Guds vejledning, fordi vi ikke vender vort øre til ham. Forudsætningen for at høre noget er, at man lytter!
Ofte har vi så travlt med selv at sige noget, at vi umuligt kan høre Gud. Men han ønsker, at vi lærer hans stemme så godt at kende, at vi kan genkende den selv i en større menneskemængde.
Man siger, at vi har fået én mund og to ører, for at vi skal lytte dobbelt så meget, som vi taler.
Når vi lytter, vil vi finde ud af, at Guds tonefald ændrer sig, ligesom vort eget gør det. Somme tider vil Herren tale som et tordenbrag; andre gange taler han med en lav, stille stemme.
Ordet befaler os at være vågne, vi skal være på vagt og vente. Når Herren kalder os til at bede for et andet menneske, vil Helligånden fx afsløre fæstningsværker, særlige byrder, fjendens slagplan, hvilke skridt man skal tage og strategier for forbønnen.
Vi må lære at genkende hans stemme og være klar til at reagere med det samme. Husk: det bliver lettere at lytte, når man vokser i nærhed og intimitet. Men husk også, at selv i nære relationer er der tider med stilhed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når Gud er tavs

Når Gud er tavs, skal du blive ved med at vente i tro og ikke tillade fjenden at få dig til at forfalde til vantro. (Heb. 4:11; 1 Pet. 4:18-19). Fokusér på Guds trofasthed og andre positive karakteregenskaber, mens du venter. (Sl. 33:18; 36:5; 37:7,34; 143:1; Klag. 3:25-26; Fil. 4:8).
Guds folk har ingen grund til at tro, at det med at lytte til ham er noget specielt vanskeligt eller bare noget for de ’meget åndelige’ eller ’modne’ kristne. Selv en nyfødt baby kan genkende stemmen af den mor eller andre, der sørger for den.
Jo mere tid, du tilbringer sammen med Herren i total tillid, jo lettere vil du kunne genkende hans stemme. Evnen til at kommunikere vokser, mens du vokser i modenhed.
Sæt tid af til at lytte til Kongernes Konge, idet du koncentrerer dig om, hvad han siger.
Jesus har lovet, at hans får vil høre hans røst (Joh. 10:27). Du er et af hans får, og så længe du er i folden, så VIL du høre hans stemme:
Den, der tilhører Gud, lytter til hans ord (Joh. 8:47).

Hvordan taler Gud?

’Gud talte til mig’ er ét af de mest misforståede udsagn blandt hans børn. Udtrykket kan skabe misundelse, forvirring, sårede følelser, jalousi, stolthed og andre negative reaktioner.
Måske har du oplevet personer, som føler, at de har en særlig evne til at høre Guds røst – og at alle andre må bøje sig for det, de siger.
Hvis du ikke kender udtrykket ’Gud sagde til mig’ eller du ikke er vant til at høre Guds stemme, kan du føle dig mindreværdig og tænke, at Gud aldrig taler til dig.
For det første må du vide, at Gud SJÆLDENT taler med hørbar stemme. Det kan forekomme, men det er normalt ikke på den måde, han kommunikerer med mennesker. Gud er Ånd, og han kommunikerer med dig gennem sin Helligånd, som bor i dig. Joh. 14 siger:
’Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer.
Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.
De, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min Far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. …det bliver Helligånden, den nye Vejleder, som Faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt jer.’ (Joh. 14:16-17,20,23,26)

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: