Sidste frist for ansøgning til DBI/FIUC Kbh.

Hvis man vil læse teologi på Dansk Bibel-Institut i København er sidste frist for kvote 1-ansøgninger den 1. juli. Der er studiestart midt i august 2024, oplyser FIUC-CPH, som har lokaler på Leifsgade 33, 6.sal, 2300 København S.

Man kan finde en vejledning på DBI’s hjemmeside. Som dansk ansøger skal man vælge ”International applicant”, oprette en bruger og derefter gennemgå selve ansøgningsprocessen.
Man kan evt. kontakte studiekoordinator Peter Greek Kofod på studiekoordinator@dbi.edu, oplyses det på hjemmesiden. Som udgangspunkt gives der svar i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

Optagelse på universitetet

Som indskrevet som teologistuderende på Københavns Universitet (KU) har man mulighed for samtidig følge flere enkeltfag på DBI (FIUC-København). KU har kvote 1-ansøgningsfrist den 5. juli. Man kan søge merit på KU for fag taget på FIUC-København, og som indskrevet på Københavns Universitet kan man søge SU efter gældende regler, oplyser DBI. Uddannelserne på FIUC-CPH er ikke berettiget til SU. Derfor tilbyder Dansk Bibel-Institut lån og stipendier. Stipendierne vil fra foråret 2024 være på 75 % af SU for udeboende i 10 måneder om året.