Udfordringen trækker artikel tilbage

I uge 44 bragte Udfordringen en artikel i vores trykte avis under overskriften ’Sådan gik det til, at en dansk kristen havnede 412 dage i fængsel uden dom’, hvor vi viderebragte Torben Søndergaards version af, hvorfor han endte med at sidde i fængsel i USA i 412 dage. Artiklen lå også kortvarigt på Udfordringens hjemmeside.

I artiklen bliver flere navngivne personer anklaget for forskellige ting af Torben Søndergaard, uden Udfordringen havde forelagt kritikken for de omtalte personer, inden artiklen blev bragt i avisen.

Det er en klar fejl, som vi gerne vil sende en uforbeholden beklagelse for.

Udfordringen har efterfølgende været i kontakt med de implicerede personer og forelagt dem kritikken, som vi burde have gjort fra start.

I artiklen fremsættes der en række anklager mod de navngivne personer og mod de anonymiserede personer, uden at det følges op med den nødvendige dokumentation. Det vil vi gerne bringe en uforbeholden beklagelse for.

Udfordringen erkender, at det er en klar fejl, at artiklen gik igennem avisens redaktionelle proces og blev bragt i avisen.

Udfordringen har på baggrund af ovenstående derfor besluttet at trække artiklen tilbage.