Sommerhjælp sikrer udsatte børn ferieoplevelser

Blå Kors kan give udsatte børn ferieoplevelser, efter hjælpeorganisationen har fået en bevilling på 2,2 mio. kroner. Foto: Elisabeth Hejslet

Blå Kors Danmark har samlet fået 2,2 mio. kroner til sommerferieaktiviteter i hjælpeorganisationens familienetværk og Barnets Blå Hus. Pengene går til sommerlejre og opfølgende aktiviteter, der skal styrke socialt udsatte familiers netværk.

Sommerferien venter lige rundt om hjørnet, og mange børn i Danmark tæller ned til charterrejser, udflugter, campingture osv. Det er dog ikke alle familier, der har økonomi eller ressourcer til at skabe ferieoplevelser. Nogle af disse familier møder Blå Kors gennem familienetværk for familier og enlige og Barnets Blå Hus, der er et behandlingstilbud til børn fra familier med alkohol- og stofmisbrug.

”Det er familier, som i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i hverdagen, så de har ikke mulighed for at give deres børn de oplevelser, de drømmer om,” siger Morten Skov Mogensen, som er generalsekretær i Blå Kors. Derfor glæder det ham, at Blå Kors har fået bevilliget 2,2 mio. kroner i sommerferiehjælp fra Social- og Boligstyrelsen, der skal gå til sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

En stor forskel

Sommerferiehjælpen skal give familierne gode ferieoplevelser og fælles minder, de ikke selv har ressourcer eller økonomi til at skabe. Samtidig er målet at styrke deres relationer og forbedre deres trivsel med opfølgende sociale aktiviteter.

”Jeg er meget glad for, at Blå Kors kan give børnene og deres familier ferieoplevelser på lige fod med andre. Vi ved, at det er vigtigt for børnene, at de har nogle oplevelser fra sommerferien, de kan fortælle om, når de igen mødes med deres klassekammerater.”

”Vi har at gøre med nogle familier, som af forskellige årsager ikke ellers ville få ferieoplevelser sammen. De kæmper med ting som misbrug, psykisk sygdom og ensomhed i hverdagen. Ofte har de et meget lille netværk, som betyder, at de sjældent er en del af sociale fællesskaber. Med bevillingerne kan vi gøre en stor forskel for disse børn og voksne,” siger han. Sommerferiehjælpen skal glæde nogle af de børn, der kommer i Barnets Blå Hus. Her møder de andre i samme situation og modtager terapi, mens forældrene får støtte til hverdagen og hjælp til rollen som forældre.

Også børnene, der kommer i tre af Blå Kors’ familienetværk, som er et tilbud om socialt samvær og aktiviteter for udsatte familier, der har brug for et frirum i hverdagen, får glæde af ferieoplevelserne. Familienetværket drives i partnerskab med lokale kirker og tilbyder fællesskab, rådgivning, netværk, fællesspisning og diverse aktiviteter. Begge tilbud er gratis.