Er kristendommen på vej ud af folkeskolen?

Kære Anne,

Jeg har et spørgsmål, som har givet mig stor bekymring. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at finde et svar. Er kristendommen ved at glide ud af folkeskolen?

Martin

Tak for et tankevækkende spørgsmål, Martin. Ser man på kristendommens historie som en integreret del af det danske uddannelsessystem, virker det som en nedadgående tendens med, at kristendomsundervisningen langsomt glider væk fra uddannelsessystemet i Danmark. Danmark var det første skandinaviske land, der lod sig kristne, som Harald Blåtand erklærede det omkring 965 e.Kr.. Senere blev kristendommen det naturlige grundlag for al uddannelse.

I 1532 blev Martin Luthers Lille Katekismus med spørgsmål og tilhørende svar, der kunne læres udenad, brugt til at lede børn og unges kristendomsundervisning og -opdragelse. I 1736 indførte Christian VI en konfirmation, som var lovpligtig og indeholdt en kundskabsprøve, der skulle bestås inden det fyldte 19. år.

Ifølge lovgivningen fra 1814 skulle regeringen have det overordnede ansvar for skoleorganisering og fremme ensartethed på uddannelsesområdet. Ethvert dansk barn skulle gå i skole, og ifølge skolelovene skulle alle børn lære det samme. Konceptet med at inddrage kristendommen i undervisningen var, at man generelt skulle overveje at forme børn til gode og retskafne mennesker i overensstemmelse med Bibelen. Samtidig skulle undervisningen give dem den viden og de færdigheder, de havde brug for, for at blive nyttige samfundsborgere.

I 1909 ændrede konfirmationen sig fra at være en vidensprøve til at blive en “Samtale til opbyggelse”. I 1930 nedsatte Socialdemokratiet et udvalg med henblik på at modernisere undervisningen i den danske skole. Ved en lov fra 1975 blev de kristne værdier fjernet fra beskrivelsen af folke​​skolens formål. Samtidig blev der i de højere klassetrin indført undervisning i fremmede religioner og livssyn.

Ved en lov fra 1975 blev de kristne værdier fjernet
fra beskrivelsen af folke​​skolens formål.
Samtidig blev der i de højere klassetrin indført
undervisning i fremmede religioner og livssyn.

Efter anmodning kan et barn ligefrem fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt erklærer over for skolens leder, at han eller hun selv vil varetage barnets religionsundervisning. Det hænger blandt andet sammen med, at Danmark nu har undervisningspligt, men ikke skolepligt. Selvom skolerne fortsat underviser om kristendom, sker dette ofte inden for en bredere kontekst af religiøs undervisning, hvilket udsætter eleverne for en bredere forståelse af forskellige religiøse overbevisninger og praksisser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Siden indførelsen af kristendommen i Danmark har Bibelen været en del af skolernes grundlæggende fundament. Men nu ser det ud til, at kristendomsundervisningen langsomt, men sikkert er på vej ud af folkeskolen.

Det er tydeligt, at kristendommens særstilling i de danske folkeskoler har været støt aftagende gennem årene, så undervisningen i kristendommen nu er en del af en mere rummelig og mangfoldig undervisningsramme. Kompromis er altid en gradvis proces, der gør os ufølsomme over for nogle ødelæggende konsekvenser. Det er tilsyneladende netop det, der er sket med de grundlæggende kristne værdier i skolesystemet. Den inkluderende undervisning underminerer formidlingen af den tro, der har præget Danmark i over 1.000 år.

Jeg håber på, at det giver mening, Martin, og besvarer dit spørgsmål.

Hilsen,
Anne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: