Hvordan leder man andre til tro på Jesus?

Hej Anne

Jeg er vokset op i en kristen familie og gik i kirke med min familie, hvor jeg lærte det grundlæggende i kristendommen. Men det, jeg ser omkring mig, er desværre, at de fleste børn ikke vokser op med denne mulighed. Er hjemmet ikke det sted, hvor et barn modtager grundlaget for sin tro? Hvis man møder/kender personer, som ikke fra barnsben er opdraget i den danske folkekirke og kristendommen, hvordan får man dem så til at komme til tro?

Martin.


Jo, det er desværre sandt, Martin. Mange får ikke troen med hjemmefra, selv om Bibelen klart lægger hovedansvaret for et barns åndelige udvikling og opdragelse på forældrene. Der står i 5. Mosebog 6,6-7 ”De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmarven, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen.”

Men hvis det ikke er tilfældet, er alt ikke tabt. Evangeliet kan stadig nå ud til dem, der ikke har haft det privilegium at blive opdraget i troen derhjemme. Oplæringen kan også foregå ved hjælp af kristne som dig og mig, der er optaget af, at ethvert menneske skal have mulighed for at høre og reagere på frelsens budskab. Vi bør påtage os at dele evangeliet, når vi har mulighed for det, med alle dem, der ønsker at høre det.

De fleste mennesker søger efter noget andet og mere end det, der handler om det daglige liv her og nu. Dette er blevet kaldt ”det gudformede tomrum i ethvert menneske”, altså et tomrum, som ikke kan udfyldes af andet end netop Gud selv. At dele evangeliet betyder ikke nødvendigvis, at man hele tiden taler om Bibelen. Det er tit bedre at fortælle helt enkelt om en besvaret bøn eller en personlig oplevelse af, hvordan Jesus har hjulpet i en vanskelig situation, for det kan vække andres nysgerrighed efter at høre mere.

Det er min personlige erfaring, at der ikke er noget bedre end denne form for deling af en personlig oplevelse, når man vil gøre andre nysgerrige om de åndelige ting. Det sker ofte, når man har delt denne type personlige erfaringer, at en person begynder at stille spørgsmål om troen. Jeg ser det som en åben dør, der kan føre til tro.

Forældre har ansvar for at oplære deres børn i den kristne tro. Men hvis det ikke sker, må andre kristne fortælle om deres personlige tro på Jesus, og hvad han har gjort for at frelse os.

Hvordan leder man andre til tro på Jesus?

Men man skal også helst vide noget om, hvordan man leder et menneske frem til troen på Kristus, så den søgende finder ind i Guds rige. Det første af de tre enkle trin er, at den søgende erkender, at han eller hun er en synder med behov for en Frelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det andet trin er at tro, at Herren Jesus Kristus er den eneste Frelser. Han er den, der ikke bare gav sit liv for vores synder, men opstod fra de døde og dermed beviste, at han ikke bare var et almindeligt menneske. Romerbrevet 10:9 siger ganske tydeligt: ​​”Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst.”
Disse to ting kan intet menneske erkende uden at tro, at Jesus opstod fra graven, og at han er Gud.

Det tredje trin er, at den søgende bekender sin synd over for denne Frelser, som er Gud. Vedkommende må stole på, at alle hans eller hendes synder er tilgivet ud fra det løfte, der står i 1. Joh 1,9: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.”

Jesus beskrev det som at komme ind i Guds rige. Når vi har hjulpet nogen med at nå så langt, kan vi godt tilbyde at give dem et Ny Testamente og hjælpe dem videre på deres vej som Jesu disciple. Så Martin, når det gælder de børn, der vokser op uden at få grundlaget for tro i deres hjem, er det enhver kristens ansvar at dele deres personlige tro for at lade Guds vilje ske på jorden, som den sker i himlen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: