”Vi er stadig et parti, der bygger på kristne værdier”

Kristendemokraternes formand Jeppe Hedaa var allerede fra 15-års alderen interesseret i politik. Pressefoto, Kristendemokraterne.

På Kristendemokraternes seneste landsmøde meldte partiets nye landsformand Jeppe Hedaa ud, at de traditionelle konservative værdier ikke kommer til at spille den samme rolle i partiets nye værdigrundlag som tidligere.

Udmeldingen har mødt kritik, men Jeppe Hedaa mener, at det er en nødvendig ændring, for at vælgerne kan få øjnene op for, at Kristendemokraterne netop er det parti, som Danmark mangler nu. Kristendemokraterne er i gang med at udvikle et nyt værdigrundlag.

Kan du fortælle, hvordan det adskiller sig fra det tidligere?

”For det første er stort set alting i det danske samfund bygget på kristne værdier, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fortsat vil arbejde for, at et kristent livs- og menneskesyn præger den politik, der bliver ført. Ideologisk set står personalismen og naturretten centralt for Kristendemokraterne. Det betyder helt konkret, at vores politik tager udgangspunkt i menneskers behov for at indgå i et fællesskab, og at der findes grundlæggende og almengyldige etiske værdier i verden. Disse værdier giver både mennesket særlige rettigheder og pligter. Vores fire overordnede kerneværdier er værdighed, fællesskab, frihed og ansvar.”

”I Kristendemokraterne ønsker vi at fokusere mere på værdier end principper forstået som ufravigelige krav, hvilket sjældent befordrer den gode samtale, den dygtige politiker og det muliges kompromis.”

”Vores land, vores familier, vores børn og skoler udvikler sig i en hidtil uset hast – aldrig før har den haft mere behov for de kristne værdier. Betyder det, at vi går på kompromis med vores ophav, når vi går fra et parti, bygget på faste og ufravigelige principper? Nej, tværtimod. Hvis det danske samfund skal vinde på at få Kristendemokraterne i Folketinget, så skal vi netop kunne bevæge os fra de nogle gange temmelig firkantede principper og over i vores stærke og dybt forankrede værdier.”

Hvor står Kristendemokraterne henne i forhold til lovliggørelse af senabort og aktiv dødshjælp?

”Kristendemokraterne meldte ud om modstand mod aktiv dødshjælp allerede 30 minutter efter, at Mette Frederiksen havde lanceret sine ideer fra talerstolen på Folkemødet på Bornholm. Vi ønsker os aktiv livshjælp og er godt tilfredse med den nuværende lovgivning på området. Vi støtter heller ikke Etisk Råds nye ønske om at udvide perioden for lovlig fri abort, ej heller er vi motiverede for, at unge under 18 skal kunne foretage en abort uden forældrenes medvirken – med mindre de står i en særligt problematisk situation – hvor loven allerede i dag giver muligheder.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvilke kristne værdier regner du for at være de allervigtigste for både Danmarks historiske fundament og for fremtiden?

”At mennesket er uendeligt værdifuldt midt i sin ufuldkommenhed. Menneskerettigheder – etik og moral. At loven skal være lige for alle. At vi skal passe særligt godt på de sårbare og svage i samfundet. Forvaltningsopgaven af naturen. Den kristne kulturarv. Ordentlighed. Familiens vigtige rolle. Trosfrihed. Frihandel. Fred. Individuel frihed – med det fælles bedste for øje.”

Flere og flere internationale konflikter handler om religion, ikke mindst i Mellemøsten. Hvor stor en rolle kommer religion til at spille i jeres politiske program?


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi har med vores nye værdigrundlag netop hævet os op over teologiske synspunkter og religiøse skrifttolkninger. Værdierne er resultatet af mere end 70 års arbejde fra dygtige teologer og kristne filosoffer i Europa. Værdigrundlaget er for os politikere – hvad Bibelen er for vores præster. Det er et vigtigt fundament i vores politiske arbejde, men det er også et værktøj, som er vejledende, og dermed er realpolitikken til at forhandle om. Det er nok forskellen på politisk arbejde og præstens arbejde. Præsten skal forkynde sandheden rent og purt – politikere skal få det bedste ud af situationen, og det kan være beskidt. Vores arbejde er noget mere kompromissøgende, hvis det skal være effektivt. Kristendemokraterne har klassisk ydet modstand mod kommunisme og antisemitisme. Vi støtter Israel som stat og jødernes ret til at leve trygt i det land, som de er betroet. Men vi har samtidigt et skarpt øje på at behandle religiøse minoriteter ordentligt. Krigens love og Folkeretten skal respekteres.”

Vil Kristendemokraterne gøre en markant indsats for at stoppe kristenforfølgelser?

”Vi har ikke i det danske udenrigspolitiske arbejde gjort nok for at kræve ordentlige forhold for kristne minoriteter rundt omkring i verden. Jeg synes dog, at jeg fornemmer en øget opmærksomhed på området i Udenrigsministeriet, måske fordi ”Åbne Døre” og andre har presset på. Det vil helt sikkert være et fokusområde for os i folketinget, og jeg mener, at det skal indgår som et naturligt forhandlingstema. Desværre ved de færreste politikere, hvordan man skal tale med muslimer og hvilke argumenter, man skal bruge for at tale til deres hjerter. Her håber vi, at vi kan klæde vores delegationer bedre på, fordi vi kender det religiøse sprog.”

Hvad har motiveret dig til at stille op som formand for Kristendemokraterne?


Artiklen fortsætter efter annoncen:”At beskæftige mig med politik har altid ligget mig på hjerte. Som 15-årig startede jeg Venstres Ungdom i Helsinge. Jeg fandt kirken som 19-årig og startede samtidigt min erhvervskarriere, så politik blev sat på pause, indtil jeg blev 30 år. Da jeg fik overskud til at engagere mig igen, måtte det nødvendigvis være Kristeligt Folkeparti, hvor Jann Sjursen var formand. Det blev til 10 år i Hovedbestyrelsen, hvorefter jeg måtte forlade politik igen, da min virksomhed gik ind i en voldsom vækst, og det var mig selv, der drev den internationale udvidelse. Kristendemokraterne stod i en dyb krise efter valg-katastrofen i november 2022, og jeg viste hovedbestyrelsen en mulig vej tilbage til Christiansborg. De bad mig så tage formandsposten i marts måned 2023, og jeg er siden vågnet med et smil på læben hver dag. Det føles, som om det er dette liv, jeg er skabt til.”

Hvor hører du selv hjemme kirkeligt set?

”Mine yngre år tilbragte jeg meget aktivt i Københavns Frikirke. Jeg modtog god undervisning i den tid, og jeg fik for første gang i mit liv en solid følelse af, hvad der var ”rigtigt eller forkert, dit eller mit, op eller ned” i livet. På mine gamle dage er jeg gået mere fra gospel til salmer. Jeg er blevet mere til ro og forudsigelighed, og jeg har fået mere lyst til den akademiske samtale. For ti år siden blev jeg medlem af Vor Frue Kirke i København, og i tre år var jeg formand for menighedsrådet der. ”

Hvad betyder tro for dig på et personligt plan?

”Jeg ser mig selv som en moderne kristen. Før jeg fik øje på Gud som 19-årig, var min fortælling om livet alene baseret på naturvidenskabelige forklaringer Det var deprimerende og ensomt for mig, selv om livet var godt på alle andre områder. Nu er min verdensforståelse således, at der sidder en uendelig stærk Gud/far på sin trone i himlen. Han elsker mig og vil mig det godt. Det har givet mig et helt nyt og positivt narrativ, som jeg har fred i hjertet med. Jeg tror, at jeg ville visne indeni, hvis jeg ikke måtte have min tro.

Hvad bliver partiets tre vigtigste mærkesager til næste folketingsvalg?

”Det centrale bliver, om danske borgere ønsker fokus på kristne værdier i dansk politik. Det er nu alle mand skal på banen, hvis vi ønsker en mere kristen-funderet fremtid for landet. Jeg kan og må ikke lægge vores konkrete valgstrategi ud til offentligt skue, men du kan være sikker på, familien altid vil være den linse, vi ser samfundet igennem. ”