Bog om kirkens enhed og om teologiske spidsfindigheder

Den produktive forfatter, pastor emeritus Svend Aage Nielsen, er igen aktuel med en bog, denne gang en samling af prædikener og artikler med titlen ”Kærlighedens revolution”.

Bogen består af 20 prædikener fra 1962 til 2023 og 8 artikler og taler. I en boganmeldelse er det ikke muligt at dykke ned i dem alle, så jeg har valgt nogle enkle ud til det formål og ellers skitserer de overordnede linjer i bog. Et kendetegn ved flere af bogens prædikener er, at forfatteren sætter nye perspektiver på traditionelle måder at tænke tro og teologi.

I prædikenen ”Stedfortrædelsen” tager han således fat på noget så grundlæggende som vores tanke om, at forsoningen skete på korset. Dette modsiger forfatteren ikke entydigt, men understreger, at forsoningsværket er at finde i hele Jesu person og liv. Med andre ord er forsoningen – som han udtrykker det – ikke knyttet til korset, men til Jesus (jf. s. 43).

Denne tilgang til forsoningen kan forklares ud fra den forsoningslære, som Svend Aage Nielsen er fortaler for. Man taler om tre former for forsoningslære (noget som forfatteren ikke gør rede for i bogen), nemlig den klassiske, der har Guds sejr over synd, død og Djævelen i centrum, den objektive, hvor forsoningen som stedfortrædende straf er central, og den subjektive, hvor forsoningen er noget psykologisk i det enkelte menneske, der forstår, at Gud er for det.

Forfatteren tager afstand fra den objektive forsoningslære og gør sig til fortaler for den subjektive forsoningslære, når han skriver: ”Forsoningen mellem Gud og mennesket har fra Guds side aldrig været brudt. Gud har altid haft forsoningsvilje over for mennesket, blot har mennesker gjort oprør mod denne forsoningsvilje, og derfor måtte Jesus åbenbare Guds evige forsoningsvilje” (s. 43).

Personligt synes jeg, at forfatteren lægger vægten det forkerte sted, både ved at nedtone bruddet mellem Gud og mennesker og ved at tage så stor en vægt fra korsets betydning væk, som han gør. Man kan dog få udvidet og nuanceret sin forståelse af forsoningen ved at læse prædikenen uden af den grund at købe ind på alt, hvad den siger.

Ét af bogens hovedanliggender er kirkens enhed. For forfatteren er der særlig én hindring for den, nemlig det lille latinske ord filioque – eller på dansk fra Sønnen, som findes i den katolske og den folkekirkelige udgave af Den nikænske trosbekendelse. Det drejer sig om, hvorvidt Helligånden udgår kun fra Faderen eller også fra Sønnen, et stridspunkt, der ifølge forfatteren har splittet kirken siden år 1014.

Dette er så vigtigt for ham, at han kredser om det i alle sine artikler og taler og også har brugt spalteplads på det i tidligere udgivelser. Om dette lille filioque har så stor betydning for kirkens splittelse i dag, som forfatteren mener, tvivler jeg på, men læs selv og bedøm.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svend Aage Nielsen: Kærlighedens revolution
154 sider. 189,95 kr.
Forlaget Mellemgaard