Verdenshistoriens vingesus og Bibelens almægtige Gud

Her er et fint blik ind i verdenshistorien ud fra videnskabelige teorier og forskeres holdninger i en overkommelig, velskrevet bog om, hvordan videnskab og historie er i tråd med Bibelen, når den læses i sin helhed. Selv om verden kan syne fuld af smerte, ondskab og død, så er der håb om en ny jord.

Bogen er til de, der længes efter mere, og beskriver paradokset mellem en almægtig Gud og verden lige nu. Forord og indledning beskriver meget pædagogisk bogens indhold. Nyborg er i samklang med Karsten Pultz, C.S. Lewis (Det er kristendom), Timothy Keller og Poul Hoffmann.

Al tings tilblivelse – Skabelse og videnskab

Den første del beskriver de forskellige mere eller mindre sandsynlige teorier om skabelse med citater fra videnskaben og henvisninger til nyttige kilder. Det gør bogen læseværdig, så man selv kan dykke ned i bogens store emner. Her er argumenter for og imod Big Bang teorien, evolutionslæren, Intelligent Design (ID), og hvordan det hænger sammen med jordens og livets tilblivelse. Det ses i lyset af menneskers behov, længsel og tilstanden i verden. Et afsnit beskriver ”en verden under afvikling”! De videnskabelige teorier for og imod kræver dog, at man strammer læsemusklerne, men det er umagen værd.

Vejen fra skabelse til den nye jord

De næste dele er skrevet levende og krydret med letforståelige illustrationer, så emnet kommer ned på jorden i et klart talesprog ”for at nærme os en forståelse af paradokset mellem en almægtig, god Gud og en verden, hvor mennesker lider og dør”. Nyborg beskriver ”milepæle i verdenshistorien”, som har fundet sted, mens vi endnu har den fysiske genoprettelse til gode. Håbet om en ny jord går gennem menneskets fald og dets konsekvenser samt forsoning for at nå til forløsning; og der er mange bibelvers, som viser, hvor vi er i verdenshistorien lige nu. Det kalder på eftertanke, så vi bevarer håbet med Bibelen for øje!

Nyborg skriver: ”Den røde tråd i bogen er verdenshistoriens forløb gennem fire nøglebegivenheder. Disse begivenheder giver den overordnede forklaring, vi leder efter. Det drejer sig om Skabelse, fald, forsoning og genoprettelse.” Nyborg har udvalgt relevante bibelvers, som illustrerer dette, samtidig med at han efter hvert kapitel har spørgsmål til overvejelse; det gør bogen meget velegnet til studier – også fordi bogen kalder på refleksion.

Jens Riis Nyborg
På vej mod en ny jord –
Findes der en Planet B?
Bibelen siger JA!
190 sider. 200 kr.
Forlaget Arx Nova