Krudttønden i Mellemøsten

- en bog om hvordan nutidens konflikter kan følges langt tilbage i historien

At konflikten omkring Israel og Palæstina ikke er ny, er vel ikke ligefrem “Breaking News”. De fleste kan referere gammeltestamentlige historier, FN-delingsplaner eller Balfourdeklarationen.

En af de allerstørste eksperter i mellemøstlig historie gør os i en ny bog klogere på, hvordan det moderne Mellemøsten er opstået. Bogen er ikke tænkt som et indspark i Palæstina-konflikten, men en rejse tilbage til tiden, hvor Osmannerriget smuldrer, og nye grænser og styrer opstår. Derfor skal man ikke forvente en debatbog eller skarpe holdninger, men derimod grundig historisk formidling.

Vores guide på denne rejse til Mellemøsten omkring år 1850 er Oxfordprofessor Eugene Rogan. At han er klog og kompetent, er der ingen tvivl om, men det giver nødvendigvis ikke en god og velskrevet bog. Heldigvis er han også en dygtig formidler, der har skrevet flere historiske værker med stor international anerkendelse. Igennem alle bogens linjer fornemmer man også en stor kærlighed til historien og i særdeleshed til Mellemøsten.

I indledningen hører vi om, hvordan han på Indiana-Jones manér finder ukendte dokumenter, som længe har været væk, så han får sat spændingen fra starten af. Det er dramatisk og nærværende uden at være kulørt eller blive til ren underholdning.

Oxfordprofessor Eugene Rogan fotograferet på Davids Samlings Osmanerrum. Fotos: Kristeligt Dagblads Forlag

Rogan fokuserer i bogen på et sort og skelsættende kapitel i Mellemøstens historie, hvor over 5.000 kristne blev brutalt massakreret i Damaskus i 1860. Derfor er titlen på bogen også “Massakren i Damaskus”, for begivenheden er epicentret i bogen. Rogans påstand er, at mange aktuelle konflikter og problemer trækker spor tilbage til denne konflikt mellem kristne og muslimer. Blandt andet derfor er kristne stadig, denne dag i dag, forfulgte i store dele af Mellemøsten.

Bogen er bygget op i ni velkomponerede kapitler, hvilket fungerer som en god og overskuelig struktur. Man følger ambassadøren Mikhayl Mishaqa (1800-1888), der har skrevet mange af de kilder, der anvendes i bogen. Forfatteren vælger få personer, vi skal følge, og et forholdsvis lille geografisk område at være i. Det fungerer som en lille, eksemplarisk ramme, som han bruger som udgangspunkt for at trække tråde frem og tilbage i tiden.

Vi hører baggrunden for Osmannerrigets smuldren og vestlig imperialisme, men det hele trukket ned på de velduftende handelsgader i Damaskus. I Danmark kender vi ikke meget til massakren i Damaskus, men Rogan forklarer godt om årsager og virkninger. Hvordan Osmannerriget var under pres både indefra og udefra. I det destabile samfund, der opstod, mens Osmannerriget smuldrede, benyttede mange vestlige magter muligheden for at søge indflydelse i Mellemøsten.

Denne vestlige kolonisering medførte meget godt, men pustede også yderligere til ilden i en kaotisk tid. Uligheden voksede mellem de forskellige religioner, og det kulminerede med en blodig uge i Damaskus, hvor mindst 5.000 kristne indbyggere blev dræbt i en by, der ellers var både multietnisk og religiøst tolerant. Rogan forsøger at slutte på en håbefuld tone ved at fokusere på den forsoningsproces, der blev gennemført efter massakren. Heldigvis var der gode folk i begge lejre, så det positive budskab er, at fredsmægling mellem stridende parter med forskellig religiøs baggrund faktisk kan lykkes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Massakren i Damaskus” er på sine egne præmisser både rigtig god, interessant og lærerig, men den kræver af sin læser, at man er historieinteresseret og i særdeleshed optaget af Mellemøsten. Det er en meget lærerig og oplysende historiefortælling om, hvordan enkelte mennesker og begivenheder kan få vidtrækkende konsekvenser for samfund og verdenshistorie. I en tid, hvor mediemøllen kører fuldstændigt ukontrollabelt, og sandheden ivrigt fordrejes bevidst og ubevidst, er det godt at læse en velskrevet, sober og gennemresearchet historisk bog, der gør læseren klogere på medmennesker og samfundet.

Bogen vinder ved dens grundighed, seriøsitet og det gode sprog. Den er godt fortalt og læsevenlig. Derudover er valget af et relativt kort og overskueligt tidsinterval også fornuftigt – dog savner jeg mere aktualitet og relevans. Bogen slår ikke større brød op, end den kan bage, og det bliver både en styrke og en svaghed.

Eugene Rogan: Massakren i Damaskus
299,95 kr. 336 sider
Kristeligt Dagblads Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: