Gud, engle og næsten

Niels Johansens produktion omfatter både romaner, noveller og digte for voksne samt salmer, sange, viser, kirkespil og film. Hans nyeste udgivelse ’Engle uden grænser’ er en samling af digte, salmer og prosatekster.

Den flittige forfatter, pastor emeritus Niels Johansen, er igen aktuel med en bog. Denne gang med ”Engle uden grænser. Fragmenter af håb”, en samling af digte, salmer og prosatekster – og med en række citater fra andre teologer og forfattere.

Som titlen antyder, har forfatteren udvidet betydningen af ordet ”engle”. ”Engle uden grænser” fører således tankerne hen på ”Læger uden grænser” og inddrager dermed mennesker, der gør godt i engle-begrebet. Samtidig kan titlen forstås i betydningen, at engle ikke er begrænset af mørke, nød og menneskelige begrænsninger. Begge udlægninger af titlen stemmer overens med bogens indhold.

Et gennemgående tema i bogen er således, at Gud, troen, hverdagen og dens mennesker hænger uløseligt sammen. Det siges meget tydeligt med ordene: ”For mig er troen mennesker. Venner for livet” (s. 70). Niels Johansen inddrager da også adskillelige mennesker, som han har mødt på sin vej, og som har været med til at forme hans tro og liv. Det gælder bl.a. politibetjenten Aage, der var i Kz-lejr under 2. Verdenskrig, og som fortalte, hvordan de i lejren samlede brød af de sparsomme rationer for at kunne mødes til gudstjeneste om søndagen og fejre nadver trods det, at de ikke forstod hinandens sprog og kom fra forskellige kirkesamfund.

Alligevel oplevede de Jesu nærvær mere levende dér, end Aage senere oplevede i de smukkeste kirker. På samme måde med Knud, lederen af søndagsskolen og KFUM-leder, som drengene kaldte Knud den hellige, og som lagde megen tid og kræfter i at være noget for børnene og de unge. Men englene er også ”Himlens engle”, der ”går sin runde / gennem byen to og to, / det er godt, at engle våger, / når vi andre går til ro” (s. 20). Og de er, som navnet betyder, budbringere, ”Det himmelske postvæsen”, der ”i sig selv på en og samme tid både [er] lige så ubetydelige og vigtige som postbude. Det er brevet, Guds budskab, der er vigtigt” (s. 12).

Forfatter og teolog Niels Johansen.

Det er det også i bogen, hvor Gud er under og over alle Guds engle, både dem af ånd og dem af kød og blod, og hvor alt peger på Guds ”nådes enevælde” (s. 102). For ”navnet på drømmen er Kristus. / Han fylder alene mit savn” (s. 56). ”Engle uden grænser” er en tryg bog, en bog, der peger hen på håbet og glæden i hverdagen, i mødet med næsten og i troen. Man mærker pulsen falde, mens man læser, og taknemligheden for det nære vokse.

Niels Johansen:
Engle uden grænser
132 sider. 199,95 kr.
Forlager Læselyst