Helbredelsesmøde i fængslet

De indsatte sang: ”Hvilken ven vi har i Jesus”, og mange ønskede at modtage Jesus i hjertet.

Mange af de mest hårdkogte kriminelle og livstidsindsatte sidder i Herstedvester fængsel, hvor Berntsen holdt vækkelsesmøde.

”Det er noget af det bedste, jeg har oplevet,” siger Hans Berntsen om sit besøg i Herstedvester fængsel.

Hans Berntsen har ellers oplevet mange fantastiske helbredelser i sin mere end 40-årige tjeneste som helbredelsesprædikant. Men forleden var han inviteret til at holde et møde i Herstedvester fængsel. Her sidder nogle af landets mest hårdkogte kriminelle med lange fængselsstraffe. ”Jeg blev inviteret af en Alpha-gruppe, som gennem længere tid har holdt kristendomskursus for de indsatte,” fortæller Hans Berntsen.

”Det var noget omstændeligt at komme ind i fængslet. En hel del papirer skulle udfyldes, for vi skulle tjekkes, og vi måtte heller ikke medbringe telefon, så jeg har selvfølgelig ingen billeder derfra.” Der var ca. 35 indsatte med til mødet. Alpha-lederne spurgte, om jeg havde en sang, vi skulle synge. Jeg foreslog ”Perleporten”, men den var de ikke sikker på, at de kendte. Så foreslog jeg ”Hvilken ven vi har i Jesus”. Den kendte de. Det var fantastisk at se disse fanger synge om, hvilken ven de havde i Jesus.

De besøgende blev visiteret, før de kunne komme ind i fængslet.

Så skulle jeg tale. Jeg havde forud bedt Gud om nogle kundskabsord til de indsatte. Jeg fik fem kunskabsord om nogle sygdomme og skavanker, som nogle af deltagerne havde. Kundskabsordene ramte lige i centrum. Der var fem, som de passede på. Jeg bad for dem, og flere oplevede en helbredelse, som straks kunne konstateres. Der var bl.a. en indsat med en ødelagt skulder og nogle med diskusprolapser og rygproblemer.

Undervejs i min prædiken spurgte jeg, som jeg altid gør, om der var nogen der ville tage imod Jesus i hjertet. Ud af de ca. 35, som var med på mødet, tror jeg, der var mindst 30, som rakte hånden op. Og de indsatte var meget begejstrede og ville gerne have mere fra Gud, fortæller Hans Berntsen.