”Kristendommen kan få et kraftigt opsving i Europa som følge af de tragedier, vi står i”

Hanne Nabintu Herland er en kendt kristen stemme i samfundsdebatten i Norge og forfatter til en række kulturkritiske debatbøger på både norsk og engelsk. Foto: Paul Bernhard

Hanne Nabintu Herland er en af de mest kendte kristne stemmer i samfundsdebatten i Norge. Hun er født i Congo af norske forældre og flyttede tilbage til Norge som 19-årig for at studere religionshistorie.

Siden midten af 2000-tallet har hun skrevet en række kulturkritiske bøger på både norsk og engelsk, heriblandt bestselleren ’Alarm! Tanker om en kultur i krise’. På sin populære internationale YouTube kanal, The Herland Report, har Hanne Herland i en årrække kritiseret politiske fænomener som kulturradikalisme, feminisme, marxisme og sekularisering og politisk korrekthed, ligesom hun også gennem årene har været et kendt ansigt på norsk tv.

Hanne Herland har skrevet fem bøger på det internationale engelske marked. Den seneste bærer titlen ’The Billionaire World. How Marxism Serves the Elite’ ( Milliardærverdenen. Hvordan marxismen tjener eliten). Her fokuserer hun på, hvordan marxismen har udviklet sig til at tjene de riges interesser og er i gang med at gøre middelklassen fattigere og fratage dem velfærden.

Som i mange af sine andre bøger og analyser tager Hanne Herland også i denne bog udgangspunkt i, hvordan det er tabet af kristentro, som er den dybereliggende årsag til de kriser, som vælter ind over samfundet i dag. Til trods for Hanne Herlands store succes som kulturkritiker har hun for nylig meldt ud, at The Billionaire World bliver hendes sidste samfundskritiske bog.

I stedet ønsker hun at skifte spor til et mere kristent forfatterskab. Udfordringen har mødt Hanne Herland i Norge for at tale med hende om, hvorfor hun mener, at kristendom er langt vigtigere end politik i vores tid.

Hvorfor siger du, at du har skrevet din sidste kulturkritiske bog?

“Jeg har brugt mange år på at beskrive de politiske realiteter og ændrede magtstrukturer. Men nu indser jeg, at den åndelige realitet er et langt vigtigere tema. Efter min opfattelse er det den ateistiske marxisme, som har ødelagt samfundet. Jeg er optaget af, hvad medicinen mod den ødelæggelse er. Der sker ikke bare en forringelse af middelklassens økonomiske vilkår, men vi har også fået en åndelig fattigdom. Der er sket, fordi marxismen har kvalt det kristne budskab over alt i samfundet. Når kristentroens stærke retningslinjer forsvinder både på det psykologiske og åndelige plan, så får mange sværere og sværere ved at håndtere livet i vores vanskelige verden.”

”Vi står nu i en situation, hvor mennesker ikke længere, hverken har de mentale redskaber eller forståelsen til at løse deres problemer. Fordi kristendommen har mistet sin centrale plads, så er Bibelen som åndelig rettesnor og opskrift på en god levevej gledet i baggrunden. Til gengæld eksploderer brugen af alkohol og stoffer. Hvilket tomrum i mennesket er det, som rusmidlerne fylder ud? Brugen af rusmidler er et forsøg på at finde ro, fordi mange føler indre uro og mangler fred i hjertet. Derfor ønsker jeg at skrive mere om kristendom og åndelighed som en medicin, for at mennesker i dag kan finde fred.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fred i hjertet er centralt

At samme grund er Hanne Herland begyndt at skrive en ny bog, som kommer til at handle om, hvordan kristendommen er medicinen for bedre mental trivsel. Og her henter hun direkte inspiration i de bibelske tekster.

“I Ordsprogenes Bog kapitel 4, vers 23 siger Kong Salomon: “Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” I Bibelen er der mange analogier, som er knyttet til hjertet, der forklares som menneskets inderste. Hjertet er centrum i sjælen. Når kong Salomon siger “vogt dit hjerte frem for alt”, så er det, fordi det er det åndelige centrum i mennesket. Det er dér, vi erfarer Guds fred. Det er i dette inderste, vi er tilstede, når vi beder. Men det er noget, som kan ødelægger freden. Hvis vi for eksempel tillader grådighed, misundelse og løgn. Det ødelægger den indre fred. Vi må arbejde med at være vågne og reflektere over, hvad ødelægger min fred. Hvilke tanker ødelægger min fred og så sørge for at beskytte hjertet”, forklarer Hanne Herland.

Hvordan beskytter vi bedst hjertet?


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Det forklarer Paulus Efeserbrevet kapitel 6, hvor han taler om at tage Guds fulde rustning på. Han bruger militærsprog for at vise, at mennesket må beskytte sig, så det kan blive stående, når nogen angriber. Kerneproblem for mennesket er altid den åndelige kamp. Skal jeg vælge det gode eller det destruktive?”

For Hanne Herland er det indlysende, at den ateistiske marxisme har gjort os svagere i denne åndelige kamp, fordi den både afviser Guds orden og Gud som autoritet.

“Marxismen siger, at hvis er noget er galt,
er det samfundets og politikernes skyld.
Derfor må samfundet ændres.
Kristendommen siger, at hvis noget er galt,
må vi undersøge vores hjerte.

“Marxismen siger, at hvis noget er galt, er det samfundets og politikernes skyld. Derfor må samfundet ændres. Kristendommen siger, at hvis noget er galt, må vi undersøge vores hjerte. Hvor er det, jeg lukker det ind, som giver mig uro, og som skaber selvdestruktivitet i mit liv? Hvilke tanker tænker jeg om andre? Er jeg hurtigt til at sige noget negativt om andre? Hvorfor har jeg behov for at sladre om andre, når jeg ved, at den, jeg taler dårligt om, er min bror. Hvorfor beder jeg ikke for personen i stedet, når jeg ved, at han eller hun har det vanskeligt? Hvis vi stræber efter renhed i hjertet og bruger tid hver dag på at læse i Bibelen, så vil vi også få kundskab om, hvad vi har behov for at ændre i os selv og det vil rense hjertet”, siger Hanne Herland.

Lyset skinner stærkest i mørket.

Selvom kristendommen i mange årtier er blevet undertrykt af den ateistiske marxisme, er der i følge Hanne Herland ikke grund til at være pessimistisk. Måske er det netop ateismen, som kan være med til at give kristendommen et stort opsving. På spørgsmålet, om det ikke alligevel vil blive for svært for mange at finde tilbage til kristendommen, svarer hun:


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Nej, jeg tror, det let kan ske at være stik modsat. Når folk ikke længere kender til kristeligt kultur, så vil det blive endnu lettere for ateisterne at forstå, hvem Kristus er. At de ikke har hørt om kristendommen før, gør det faktisk lettere for dem at vælge troen og se pointen.

Hvorfor er det lettere at være forudsætningsløs?

“Fordi man læser Bibelen for første gang og nærmest får et chok over alle sandheder, som står deri. Læg en bibel i hånden på en ateist, som så faktisk begynde at læse skriften. Det er en revolutionerende ting. Det vil ikke undre mig, hvis kristendommen får et kraftigt opsving i Europa som følge af de tragedier, vi står i. Det er, når rummet er allermørkest, og der tændes et lys, at lyset skinner stærkest. Et enkelt lys kan fjerne mørket i et helt rum. Så selv et lille lys kan gøre en kæmpe forskel. Målet for enhver troende er at blive et skinnende lys, som lyser i dette mørke. Og at hjælpe fortvivlede mennesker til at finde den samme fred, som om du selv har fundet i Kristus. Og så er vi tilbage til, hvorfor du skal beskytte hjertet. Det gælder om, at vi er bærere af hjertets lys. ”

Hvad er din egen praksis for at tænde lys i hjertet?

”Jeg sørger for hver dag at have tid til åndelig kontemplation med bibellæsning og bøn. Og så forsøger jeg at vogte mine læber og dermed mit hjertes fred. Mit råd er at slukke for mobil og tv. Sid i stilheden og lyt. Læs i Bibelen. Der er medicin i det. ”