Kirkefondet holder konference om ”Kirke på nye vilkår”

Evaluerings- og udviklingskonsulent Jais Poulsen er en af oplægsholderne.

Lørdag 11. november kl. 9.30-16 arrangerer Kirkefondet konferencen ’Kirke på nye vilkår’.

Kirkefondet skriver om tankerne bag konferencen. ”Danskerne forandrer sig på mange områder. Vi bliver ældre, vi bliver flere og flere i landet med baggrund i anden religion og kultur, vi bliver mere og mere individualiserede, og det digitale fylder mere og mere i vores hverdag. Kirkefondet vil gerne se nærmere på, hvad disse forandringer kan betyde for vores måde at være kirke på. Hvordan kan folkekirken fortsat være relevant og nærværende for danskerne?”

Kirkefondet har derfor inviteret en række eksperter til at belyse de nye vilkår, vi skal være kirke i. De giver tilsammen en bred analyse af danskerne anno 2023 mht. deres værdier, deres adfærd og de befolkningsmæssige forhold med flytning, alder, indkomst m.m. Forskellige personer centralt placeret i den folkekirkelige verden giver så deres bud på, hvordan folkekirken kan svare på disse udfordringer.

”Skal der ske strukturelle forandringer i folkekirken? Hvilke tilbud, aktiviteter m.m. skal folkekirken stille til rådighed, og hvordan bliver kirkens budskab oplevet relevant og meningsfuldt for os i dag,” skriver Kirkefondet.

Sociodemografisk oplæg

En af oplægsholderne er Jais Poulsen, der er evaluerings- og udviklingskonsulent i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Han skal give en såkaldt sociodemografisk beskrivelse af danskerne og kigge på, hvordan befolkningsudviklingen, flyttemønstre og forskydninger i alder, uddannelsesniveau og indkomst påvirker det at være folkekirke i dag. Mette Moesgaard Jørgensen, der er provst på Mors, skal kigge på hvor og hvordan der kan være brug for strukturelle forandringer i folkekirken.

”Den demografiske udvikling i et landprovsti er en daglig påmindelse om, at sognestrukturen har sin oprindelse i en anden tid. Ville sognestrukturen se ud på samme måde, hvis vi skulle slå stregerne i dag? Måske. Men sikkert ikke på Mors, som med sine 33 kirker, 32 sogne (heraf 16 med under 200 medlemmer) og 33 kirkegårde til 16.500 medlemmer har stor opbakning, men kæmper med regler og forventninger, der vanskeligt kan løses i de små menighedsråd,” skriver Kirkefondet bl.a. om Mette Moesgaards oplæg.

Danskernes værdier 2023

På konferencen skal Morten Frederiksenn, ph.d. i sociologi og professor ved Institut for sociologi og socialt arbejde, fortælle om danskernes værdier anno 2023.

”Danskernes værdier forandres langsomt, men sikkert, for hver generation der vokser op. Moralske grænser opløses, og nye grænser opstår, forestillinger om det gode liv, det gode samfund og den gode barndom forandres og politiske loyaliteter og traditioner nedbrydes. Danskerne er i 2023 en værdimæssigt sammensat gruppe, der både rummer stor respekt for fællesskabet, en stærk trang til individualitet og nogle stærke modsætninger mellem center og periferi,” skriver Kirkefondet om emnet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad kan folkekirken i dag

Som afslutning på konferencen vil formand for Landsforeningen af Menighedsråd Anton Pihl komme med et bud på, hvad folkekirken kan tilbyde danskerne i 2023.

”Som menighedsrådsmedlem har jeg altid været optaget af, at folkekirken kan tilbyde mange forskellige mennesker mange forskellige tilbud. Selvom det at være medlem af folkekirken er et personligt valg, er menighedsrådenes fokus ikke alene, hvordan folkekirken kan være relevant for den enkelte. Den enkelte efterspørger nemlig ikke kun en kirke, der er personligt relevant. Vi ved, at mange også ønsker, at kirken er der for andre end dem selv. Man kan sige, at et medlemskab af folkekirken også er danskernes gave til hinanden,” siger Anton Pihl.

Konferencen foregår på Kulturkajen Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn og koster koster kr. 350 kr. pr. person. Fra kl. 16-17 er det muligt at deltage i Kirkefondets repræsentantskabsmøde.


Artiklen fortsætter efter annoncen: