Evangelisk Alliance inviterer til dansk Lausanne-samling

Evangelisk Alliance – Danmark inviterer til en dansk ”Lausanne 4-samling” i form af et fyraftensmøde på Dansk Bibel-Institut den 30. maj.

Det er anden gang, Evangelisk Alliance inviterer til en sådan samling, der både skal forberede ”Lausanne 4-rejsen” og fungere som optakt til kongressen i Seoul til september. Denne gang afholdes samlingen som fyraftensmøde.

Fælles om mission

”Vi vil fortsætte samtalen fra samlingen den 3. februar, og alle interesserede er velkomne – uanset om du deltog den 3. februar, eller om du skal deltage i kongressen eller ej.
Vores ønske er, at vi denne dag kan mødes i enhed og have fællesskab om at være i Guds mission lokalt, nationalt og globalt,” skriver Evangelisk Alliance.

KFS-konsulent Henriette Engberg Vinkel og sognepræst Lasse Holmgaard Iversen medvirker begge med oplæg på den danske Lausannesamling.

Programmet

Samlingen starter kl. 15.00 med drop-in og kaffe.
Kl. 15.30 er der præsentation og velkomst v. Henriette Engberg Vinkel, efterfulgt af et interview med Kathrine Holmgaard om ”Mangel på tillid i vores samfund – en missional udfordring”.
Kl. 17.00 er der oplæg om: ”Vores tids største spørgsmål: Hvad er et menneske?” ved Michael Agerbo Mørch.
Efter aftensmaden følger fra kl. 19.00 oplægget: ”Kirkens største udfordring: Mangel på discipelskab” ved Lasse Holmgaard Iversen.
Fra kl. 20.00 er der kaffe og samtale om Lausanne 4-konferencen: ”Introduktion til ‘satellites’ – en mulighed for at være en del af Lausanne 4 i Danmark” ved Bodil Skjøtt, samt ”Kommunikation og inspiration til Danmark fra Seoul” ved Henriette Engberg Vinkel.
Herefter opsamling og spørgsmål.

Samlingen foregår på Dansk Bibel-Institut, Leifsgade 33,6.-7., 2300 København S.
Tilmelding til henriette@kfs.dk senest d. 30. maj.
Pris: 100 kr.