Finn Hougaard fylder 75 år

Finn Hougaard, der tidligere har boet i både Aarhus, København og Liberia, bor nu i Hejls i Sønderjylland. Foto: Privat

Tidligere missionær og præst i Liberia og landssekretær i Indre Mission Finn Hougaard fylder 75 år.

Finn Hougaard blev uddannet teolog i 1980 og bor til daglig i Hejls i Sønderjylland. Finn Hougaards liv har i høj grad handlet om at drive mission, hvilket han har gjort både i Danmark og Liberia, som han ad flere omgange har været i. I 1981 blev Finn Hougaard ansat som missionær i Dansk Etioper Mission (nu kaldet Promissio) og var dernæst udsendt som præst til Liberia sammen med sin kone fra 1981 til 1987.

Efter Liberia var Finn Hougaard landssekretær i Indre Mission i en treårig periode indtil 1990. Herefter gik turen igen til Dansk Etioper Mission, hvor han var missionssekretær fra 1990 til 1998. I 1999 blev han storbysekretær i Københavns Indre Mission og blev i 2005 udsendt som missionær til Liberia. Et ophold, der i 2014 sluttede et år tidligere end planlagt, da han på grund af den særdeles dødelige ebola-epedimi, der hærgede landet på daværende tidspunkt, til sidst besluttede at forlade landet.

Finn Hougaard har gennem årene beklædt en række tillidsposter, blandt andet som medlem af Dansk Bibel-Instituts bestyrelse og som formand for Kristeligt Folkepartis amtsbestyrelse i Københavns Amt. Desuden har han været medlem af videnskabsetisk komité for Københavns Amt. Finn og Inge Hougaard har fire børn; Rebekka, Christina, Benjamin og Daniel.