Ny præst undervejs til Hedensted Valgmenighed

Kasper Bergholt

Hedensted Valgmenigheds nuværende præst Hans Jørgen Hansen har ønsket at fratræde stillingen med udgangen af juli for at gå på pension. Nu har ledelsen ansat Kasper Bergholt som kommende præst i valgmenigheden.

Kasper Bergholt skal dog først bestå sit speciale, gennemføre Pastoralseminariet i efteråret – og herefter af biskoppen indstilles til ordination og senere bispeeksamen. Efter ordinationen kan han så begynde sit virke som præst med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kasper Bergholt ansættes dog allerede fra 1. august 2024 til at løse nogle konkrete opgaver i HVM, oplyser ledelsen.