Thorkild Bjerregaard stopper som formand for de kristne friskoler og daginstitutioner

I forbindelse med Foreningen af Kristne Friskoler og daginstitutioners (FKF) generalforsamling 9. marts 2024 stoppede Thorkild Bjerregaard som formand for foreningen.

Thorkild Bjerregaard kom ind i bestyrelsen for 22 år siden og har været formand for FKF de seneste 16 år. I den periode har han været med til at samle og styrke FKF’s arbejde, der i 2009 blev en fornyet forening, da den i 2008 nedlagte Pædagogisk Forening, som repræsenterede lærere og pædagoger på de kristne friskoler, blev optaget i FKF, der ellers havde været en leder- og arbejdsgiverforening, men som nu blev en fælles forening for alle kristne friskoler i Danmark.

FKF tæller i dag 35 kristne friskoler og 17 daginstitutioner. De 11 af disse daginstitutioner fungerer i forbindelse med en kristen friskole, og 6 er selvstændige kristne daginstitutioner.

”Foreningen er et godt sted med en god bestyrelse og nogle dygtige ansatte. Derfor er tiden nu til at give stafetten videre. Bestyrelsen har kendt til min beslutning det sidste års tid og har derfor haft mulighed for overveje, hvordan den tænker formandshvervet løst fremadrettet. Der har derfor i den forbindelse været nogle grundige drøftelser, som ikke er afsluttet. Bestyrelsen skal efter generalforsamlingen, når bestyrelsessammensætningen er kendt, tage den endelige beslutning,” skriver Thorkild Bjerregaard i sin formandsberetning op til generalforsamlingen.

Thorkild Bjerregaard er fortsat skoleleder på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning.