MF bygger videre

På billedet ses fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, sekretariatsleder Walther Hansen og fondsformand Peter N. Andersen ved det, der kommer til at blive etageejendommens kælder. Foto: Stefan Vase

Tre år efter første spadestik vil bygningen bag Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus stå færdig. Ny hovedentreprenør overtager byggeriet og lægger sig i selen, for at byggeriet står færdig i juli 2025.

Siden sommeren 2022 har nogle grå betonmure og jernbjælker bag MF mindet de forbipasserende om et byggeri, der er gået i stå. Men nu er betingelserne opfyldte for, at byggeriet kan komme i gang igen. Dels har en række erhvervsfolk stillet økonomi til rådighed i form af lån eller køb af ejerandele i selskabet, og dels har MF Århus Fond med fondsformand Peter N. Andersen i spidsen underskrevet en entreprisekontrakt med LPH Byg i Hørning.

”Det er enormt glædeligt, at byggeriet kan komme i gang igen. Og vi er trygge ved aftalen med LPH Byg. Virksomheden har en konstruktiv tilgang til byggeriet og har desuden en rigtig god historik med byggeri af denne størrelse. Vi er godt stillede med denne aftale,” fastslår fondsformand Peter N. Andersen. Når byggeriet står færdigt, vil der både være kontorfaciliteter og lejligheder. Udlejningsindtægter vil derfor på sigt bidrage positivt til Menighedsfakultetet.

”Det har stor betydning for vores udviklingsmuligheder, at byggeriet nu er genoptaget. Vi har set frem til at skabe rammerne for flere kirkelige aktiviteter og et godt og attraktivt studiemiljø. Desuden vil det nye byggeri på længere sigt kunne bidrage positivt til MF´s samlede økonomi.”

”En gruppe erhvervsfolk med hjerte for MF’s sag har hjulpet os videre, så det var muligt at indgå en aftale med LPH Byg. Der er meget at være taknemmelig for,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen, der er Fakultetsleder.

”Vi er i en rivende udvikling med flere og flere studerende og med en teologisk uddannelse på højeste akademiske niveau. Den slags har et stort bagland hjulpet med at realisere, og selvom der på sigt er mulighed for, at MF Århus Fond kan udlodde en del af fortjenesten ved det nye byggeri til MF, er der stadig det samme behov for, at hele baglandet fortsat vil bidrage med gaver. Den nye bygning er en langsigtet investering, og der vil forventeligt gå en del år, inden vi kan budgettere med indtægter fra fonden,” bemærker Walther P. Hansen, sekretariatsleder på Menighedsfakultetet.

Bygningen vil efter planen stå færdig i sommeren 2025, og flere kirkelige organisationer har allerede besluttet at flytte ind. Det gælder Kristeligt Forbund for Studerende, Open Doors og Kristelig Handicapforening.