Hvor mange sproggrupper har behov for en bibel?

Wycliffe Global Alliance, der ligesom De Forenede Bibelselskaber oversætter Bibelen, viser med denne grafik fra 2023, at 3.658 af verdens sprog – og 97 % af verdens befolkning, har adgang til (noget af) Bibelen på modersmålet.

Næsten 97 procent af verdens befolkning har hele eller dele af Bibelen oversat til deres modersmål. Men mange minoritetssprog mangler stadig Bibelen på deres eget sprog, skriver Bibelselskabet.

Dette betyder ikke, at man er ved vejs ende med at oversætte Bibelen til nye sprog. Tal fra Wycliffe Global Alliance (WGA) og SIL’s Ethnologue fra september 2023 viser, at der findes 7.394 sprog i verden. Det er dog ikke alle disse sprog, der har behov for at få deres egen bibeloversættelse, og nogle af sprogene er måske ved at uddø, fordi de ikke tales af ret mange mennesker. WGA viser i deres illustration fra 2023, at næsten halvdelen af verdens sprog, nemlig 3.658, havde adgang til i det mindste noget af Bibelen på modersmålet.

Det anslås, at 15,5% af alle sprog ikke har behov for en oversættelse, hvilket fx kan skyldes, at folk har adgang til Bibelen på et andet sprog, eller at deres sprog er ved at uddø. Men det er en kompliceret sag at afgøre, om en given sproggruppe virkelig har behov for en bibeloversættelse. Og når man ser på målsætningen, handler det ikke kun om tal, som det at tælle, hvor mange oversættelsesprojekter, der er i gang, eller hvor mange bibler, der har behov for revision.

WGA vurderer også fremskridt ud fra kriterier som hvor mange sproggrupper, der oplever en livsforvandling gennem Bibelen; hvor mange kirker, der selv kan overtage ledelsen af oversættelsesprojekter; og hvor mange kirker, lokalsamfund og organisationer, der formår at samarbejde om oversættelsesprojekterne.