Her er der fokus på fællesskab og rummelighed

Aalborg Efterskole er startet af Apostolsk Kirke og ligger ved Hals, ca. 30 km øst for Aalborg. Skolen har i år 70 elever. Fotos: Aalborg Efterskole

Aalborg Efterskole er den nye elev i klassen. Skolen blev oprettet i 2017 med ønsket om at have en kristen efterskole med karismatisk bagland i det mere nordlige Nordjylland. Skolen er en del af apostolsk kirke i Danmark og en del af Frikirkenet og de karismatiske efterskoler. Efter nogle hårde opstartsår arbejder skolen benhårdt på at genfinde sig selv.

Aalborg Efterskole er en almen efterskole med forskellige muligheder for valgfag.
”Vi er nok lidt mere nicheorienterede end de fleste andre efterskoler. Vi henvender os mere til elever, der har dyrket noget på individuelt niveau. Som fx golf, ridning og E-sport. Her har vi så fokus på at tilbyde eleverne et fællesskab og lære dem at være en del af et fællesskab i deres ellers individuelle sport. Det tager lidt tid at lære, når man altid har været vant til at gøre tingene på sin egen måde,” siger Daniel Thomsen, der er viceforstander på Aalborg Efterskole.

På efterskolen har de som de fleste andre efterskoler i disse år særligt fokus på at udfordre eleverne til at være en del af et fællesskab, hvor man skal snakke sammen og være sammen uden at have hovedet i mobilen.
”Der er ingen telefoner under måltider eller til vores samlinger, hvilket helt klart har en positiv effekt. De nyder faktisk at kunne føre en samtale og opdage fællesskabet på en ny måde, men de er også udfordret af det i begyndelsen,” siger Daniel Thomsen med et smil.

Et dårligt rygte

Daniel Thomsen lægger ikke skjul på, at det har været nogle turbulente opstartsår, hvor skolen har gjort sig nogle værdifulde, men også dyrt købte, erfaringer.
”Vi har nok desværre i nogle sammenhænge fået ry for at være en skole med mange problemer og have mange vanskelige elever, men det er en fortælling, vi arbejder benhårdt på at ændre,” siger Daniel Thomsen.
Og måden at ændre fortællingen på er ikke bare et spørgsmål om at fortælle om de gode ting. Det er i højere grad et spørgsmål om at tage fat i de områder, hvor der har været reelle udfordringer, forklarer Daniel Thomsen.
”Vi har meget fokus på, at det, vi lover, når vi fortæller om skolen og har indskrivningssamtaler, det er det, man får. Og så er vi blevet bedre til at screene og høre, hvad der er med i bagagen, når vi vurderer, om det er en elev, der vil kunne trives hos os, og om vi har de ressourcer, der skal til. Der har vi måske tidligere været lidt naive og sagt ja til for mange,” medgiver Daniel Thomsen. Men den tilgang er nu ændret, og skolen siger nu oftere nej til elever end de gjorde tidligere.
”Vi har aldrig været færre elever end i år, men der er til gengæld også færre, der er stoppet. Den her opstart har været så meget bedre, fordi vi ikke har skullet bruge så mange ressourcer på elever, der ikke trives. Nu kan vi bedre fokusere på alle vores elever,” siger Daniel Thomsen.
Omkostningerne ved at have for mange elever, der har svært ved at trives, er ifølge Daniel Thomsen for store.
”Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil hjælpe dem, der ikke trives, men der har været for mange, og det har en forstærkende effekt.
Når vi bruger tiden på dem, der ikke trives, så glemmer vi de elever, der har det godt. Så bliver de mistet. Det har vi desværre haft elever, der har givet udtryk for, og så bliver jeg ked af det. Det bliver jeg presset over.”

Fire timers livshistorie

Et af årets højdepunkter er den årlige gruppetur til Rønbjerg Feriecenter.
Ikke så meget på grund af faciliteterne, men mest på grund af den særlige tradition, som skolen har indført på turen.
”Som et fast element på vores tur, har vi en eftermiddag, hvor vi sætter rammerne for at fortælle sin livshistorie. Der er sat fire timer af i hver hytte, hvor eleverne på skift fortæller, hvem de er, og hvad de kommer fra. Det er både en øvelse i at fortælle og i at lytte,” siger Daniel Thomsen.
Nogle elever har hårdere historier end andre, og det er ikke usædvanligt, at nogle elever bliver rørt af kammeraternes historier.
”Vi oplever, at der er stor respekt omkring det – og at eleverne viser stor respekt for hinanden. Det er et meget særligt punkt på året og som regel også et vendepunkt på skoleåret både for lærere og elever, og det er ofte også den tur, der bliver nævnt, når året er gået,” fortæller Daniel Thomsen og tilføjer:
”Når vi tager hjem fra den tur, har eleverne fået en ekstra tålmodighed og overbærenhed med hinanden og en større forståelse for, hvorfor folk nogle gange reagerer, som de gør, hvilket flugter rigtig godt med noget af det, som vi arbejder meget målrettet med, nemlig rummelighed.”
”Vi er evangelister”

Særligt på ét punkt adskiller Aalborg Efterskole sig fra de fleste andre kristne efterskoler. Der er meget, meget få elever fra kirkevante hjem. For det meste mellem en og fem.
Ifølge Daniel Thomsen er det dog ikke et problem, men snarere en mulighed, selvom han håber, at der på sigt kommer flere elever fra kirkevante hjem, men ikke så der bliver flest.
”Det, vi har oplevet alle fem år, er, at der er unge, der kommer til tro. Enten ved at deltage i vores tilbud eller via de snakke de har, og de tanker, der opstår. Vi er evangelister, og på vores efterskole er der mere missionsarbejde end discipelskab. Dét er da om noget at være en kristen efterskole,” siger Daniel Thomsen og understreger, at der ikke bliver presset noget ned over eleverne.
”Det er ikke sådan, at det bliver tvunget ned i halsen på dem, men vi viser et kristent hverdagsliv og har mange samtaler, og så har vi de her møder hver 14. dag.
Der er også altid nogen, der siger ja til at tage med i kirke om søndagen.”
”Vi oplever også, at i stedet for, at de spiller Suspekt og Gilli på soundboksen, så er det i stigende grad lovsang, der bliver spillet.
Det har vi også oplevet i år allerede efter tre uger. Det er ikke noget, vi har bedt dem om. Det kommer i naturlig forlængelse efter et møde, hvor vi har spillet sangen.”

Et trygt sted at være kristen

For nogle forældre vil det opleves som utrygt at sende sine børn på en kristen efterskole med så få kristne elever – men sådan behøver det ikke være, mener Daniel Thomsen.
”Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre ikke tør, men det er jo bare at udsætte problemet. De gør deres børn en bjørnetjeneste.
Jeg gik selv på en efterskole, hvor der kun var en, der ikke kom fra et kristent hjem. Det var ikke så nemt, da jeg senere begyndte på gymnasiet og mødte den virkelige verden.
Her er der et trygt sted at øve sig i at fortælle om Jesus til sine venner. De kristne elever er jo også omgivet af lærere, der altid er klar til at tage en samtale med dem om troen.
Vi har ikke haft dårlige oplevelser med elever fra de kirkelige hjem,” understreger Daniel Thomsen.
Aalborg Efterskole ligger 30 km øst for Aalborg ved Hals og har plads til 96 elever. I dette skoleår er der indskrevet 70 elever.