Hvilken jordbund beskriver dit liv?

I lignelsen om sædemanden bruges jordbunden som billede, til at beskrive hvordan mennesker tager imod Guds ord.

Her er nogle hovedpunkter omkring lignelsen:
En sædemand – som sår sædekorn – kunne være hvede.

4 jordbundstyper:

1. Vejen – sten, grus og sand – og kun lidt jord – alt trampet ned – dag efter dag.

2. Klippegrund – altså et sted med kun lidt jord- hen over underliggende klipper.

3. Tidsel-fyldt jordbund – de kraftige tidselfrø vokser hurtigt og tager magten.

4. God jord – klar til at give vækst til sædekornet.

Vi forstår, at lignelsen’s sædekorn er et billede på Guds Ord. At sædemanden er Jesus og senere hans disciple til alle tider. Jordbunden er verden – altså potentielt alle mennesker på hele kloden.

(Der findes tusinder af sædekorn og frø, som kan blive til tusinder af vækster – hver efter sin art.

Nogle vækster giver frugt, som tjener til føde for mennesker og/eller dyr. Andre vækster til utallige formål, men nogle er skadelige eller endda giftige for mennesker.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et hverdagsbillede i 2019

Siden hin dag i Israel har alle folkeslag kunnet genkende billederne fra deres egen hverdag.

Således også i 2019, midt i en tid med alle de tekniske opfindelser og ikke mindst deraf udbredelsen af et væld af frø og sædekorn over sociale medier, som betyder indflyvning af mange slags ’sædekorn’ døgnet rundt – gode fortællinger, vilde historier, – varieret med sandhed, løgn, ødelæggende ukrudt, musik, menings-manipulerende falske historier og dertil reklame for millioner af varer med anvisning af kvaliteter, uden nødvendigvis at komme tæt på sandheden.

Nyhedsflowet – i alle dets facetter – flyver gennem luften og opsamles af alle vores sanser. Dette ’bombardement’ har et omfang, der allerede nu ’knalder’ modtagerapperatet, hjernen og hjertet, hos rigtig mange mennesker og i alle aldre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her vil jeg så rette opmærksomheden på de 4 arter af jordbund

Det falder os sandsynligvis let at se, at Vejen, som i dag er asfalteret, nok ikke giver mange chancer. Er dit sind og dine tanker totalt overfyldt – så kan en hilsen fra din himmelske Far – gennem Bibelens Ord, – let blive liggende, glemt og pist væk.

Samme skæbne for den, der måske har lidt ledig plads i ’indbakken’ til at høre Bibelens ord, men som konstant forstyrres af de mange sendeflader, der rammer dig.

Nu kommer så jordbunden, hvor der blandt andet også er tidselfrø. Altså er der sået nogle meninger, såkaldt viden og informationer, som er ganske livskraftige og kalder på megen opmærksomhed og tager af den til rådighed stående livskraft.

Der siges om de hastigt voksende tidsler, at de kvæler Ordet, der nok er sået og endda vel modtaget, men verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Sensationer, ulykker og kriser kloden rundt – kommer med på morgenbordet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tilbuddene om enestående oplevelser og lykkelige timer, fantastisk indkøb – alt sammen inden for dit økonomiske råderums rækkevidde – pirrer lysten til at opleve hele tiden – man har jo kun det ene liv -.

Og ’alt muligt andet’ – jamen man skal da ikke trælle på samme sted, når der er så fine muligheder. Og således bliver vores hjerne og hjerte totalt kørt over, med mindre vi selv sætter en standard for modtagelse og selv beslutter, hvad der er vigtigst og først.

Søg først Guds rige

Jesus siger: Søg først Guds Rige og Hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. (Matt.6,33)

Med dette vil jeg udfordre enhver læser. Hør dette Ord og denne vise information fra Jesus:

Søg først Guds Rige, så skal alt andet gives dig i tilgift.
(Matt. 6:33)

Kan du høre sandheden i dette?

Kan du se mulighederne i dette?

Vil du gøre en beslutning, hvormed du implementerer dette i dit liv og din families livsmønster?

Vil man køre bil, skal man have kørekort og dermed kendskab til trafikreglerne – så man kan komme sikkert fra A til B. – Det anerkender mere end 99% af danskerne.

Vil man finde et meningsfyldt, sundt livsforløb for at komme fra A til B, kan det anbefales at tage ’kørekort’ – kende livets regler og sunde prioriteringer – tidligst muligt – senest nu.

I Førstehjælp – tales om Førstehjælpens 4 hovedregler: 1) Stands ulykken, 2) Giv livreddende førstehjælp, 3) Alarmering og 4) Almindelig førstehjælp.

I Livs-projektet taler Jesus om to hovedregler: 1) Søg først Guds rige….. 2) Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, og – du skal elske din næste som dig selv.

God læsning – Gud velsigne dig med dit livsprojekt.

Søndagens tekst: Mark. 4, 1-20

Billedet med jordbunden
1 Senere gav Jesus sig igen til at undervise nede ved søen, og en stor skare mennesker samledes omkring ham. Derfor gik han om bord i en båd, hvorfra han kunne sidde og tale til menneskeskaren, der stod på bredden. 2 Han illustrerede gerne sin undervisning med billeder fra hverdagslivet. 3 »Hør godt efter!« sagde han. »En landmand gik en dag ud for at så korn på sin mark. 4 Som han nu gik og strøede sædekornet ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det. 5 Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op, 6 men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. 7 Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden. Tidslerne voksede op og kvalte kornplanterne, så de ikke satte aks. 8 Men noget af kornet faldt i god jord. Det voksede op og gav afgrøde på 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået. 9 Lad dem høre, som har øre.«

Guds riges mysterier forklares kun for disciplene
10 Når Jesus var alene med de 12 disciple og de øvrige, som fulgte ham, plejede de at spørge ham om meningen bag hans billeder. 11 Hans svar lød: »For jer, som følger mig, vil Guds riges mysterier blive åbenbaret, men de, som ikke følger mig, må nøjes med at spekulere over billedtalen. 12 Derved opfyldes ordet: De ser, men fatter dog intet. De hører, men forstår dog intet. Derfor kommer de ikke til mig og får tilgivelse.«
13 Jesus fortsatte: »Har I ikke forstået billedet med kornet og jordbunden? Hvordan skal I så kunne forstå alle de andre billeder? 14 Kornet, som landmanden såede, er et billede på Guds ord. 15 Nogle mennesker er som vejen. Når de hører Guds ord, kommer Satan straks og piller de ord væk, som blev sået i dem. 16 Nogle er som den tynde jord på stengrund. Når de hører Guds ord, tager de straks imod det med glæde. 17 Men de lader ikke ordet slå rod, så det varer kun en tid. Når der kommer problemer eller forfølgelser på grund af ordet, giver de op og falder fra. 18 Nogle er som jorden med tidsler i. De hører godt nok ordet, 19 men de daglige bekymringer, den forførende materialisme og lysten til at gøre alt muligt andet kvæler ordet, så der ikke bliver nogen frugt af det. 20 Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager imod det. Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk