Dåbstallet i Folkekirken er steget med ca. 1,4 procent

Kristeligt Dagblad skriver på forsiden onsdag d. 20. 2., at den nedadgående tendens for dåb i Folkekirken er brudt. Der er dog tale om en mindre ændring.

Antallet af døbte har de senere år ligget omkring 40.000 årligt. I 2016 steg antallet dog med næsten to tusinde. Men året efter faldt det igen. I 2018 steg det til 41.456 – ca. 1.4 pct. Ud fra dette håber man i folkekirken, at et fald gennem mange år nu er brudt.

Det er dog stadig kun 42 pct. af de nyfødte i København, der bliver døbt. Og de såkaldte ”Drop-In dåb” fylder endnu meget lidt.

Danmarks Statistik har registreret disse tal:
2014 2015 2016 2017 2018
Fødte 58 040 59 378 63 043 62 589 62 488
Døbte 40 148 39 930 41 880 40 877 41 456
Konfirm. 47 746 48 334 45 372 46 602 47 193

Danmarks Statistik opgør ikke tallet for døbte i frikirker og imigrantkirker udenfor folkekirken.