Kategori

Ugens Prædiken

Mere end det daglige brød

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Det er en fantastisk sætning – og i disse tider,…

Brikker i Guds hånd

Livet rummer mangt og meget, der kan synes som tilfældigheder. I vores menneskeverden, i vores omgang med…

Læg kursen om!

I vores familie fylder det lidt, at vi har solgt vores faste holdepunkt på land, (vores hus med have) og skiftet…

Talenter kræver handling

I dagens tekst fortæller Jesus os en lignelse om en mand - en rig mand, må vi forstå. Denne mand skal nu på…

Guds naturlove

Jesus talte til både jøder og grækere om sig selv som Menneskesønnen, der skulle ”ophøjes”. Jøderne kunne måske…

Brug den tro du har

Disciplene kommer hen til Jesus. Deres ønske er udtrykt meget enkelt: ”Giv os mere tro!” Jeg har været det…