Efter Silkeborg-sagen: Mindretal skal sikres bedre

Nu skal det forhindres, at f.eks. missionske mindretal forbigås ved valg af flere præster. Et udvalg under Kirkeministeriet er kommet med forslag til, hvordan folkekirkens lovfæstede beskyttelse af kirkelige mindretal kan sikres i praksis.
Forslaget er netop sendt til høring og indebærer, at et kirkeligt mindretal altid er sikker på at få sin kandidat opført på den afgørende indstillingsliste, der sendes videre til kirkeministeren, som så udnævner en præst.
Med de nugældende regler har et flertal mulighed for at udmanøvrere et mindretal, så mindretallets kandidat ikke kommer på indstillingslisten.
Med de nye regler vil det være sådan, at hvis der i et sogn er et kirkeligt mindretal, som ønsker, at der bliver taget hensyn til dem ved et præstevalg, skal indstillingslisten bestå af alle de ansøgere, der bliver stemt på. Ellers skal der kun stå to navne på listen.
Men de nye regler er altså endnu ikke gældende.