Colombia: Kristne bedt om at være fredsmæglere

Den 11.000 mand stærke paramilitære hær, Colombias Selvforsvars Union (AUC), har bedt katolske og protestantiske kristne om at mægle mellem dem og andre oprørsgrupper i Colombia.
AUC har bekendtgjort, at den vil forsøge at skabe fred med regeringen og indstille sine angreb på oprørerne fra Den Nationale Frihedshær (ELN) og De Revolutionære Væbnede Styrker (FARC), rapporterer Åbne Døre.
I et dokument med titlen ”Erklæring om Fred for Columbia”, som er blevet overleveret til Den Romersk Katolske Kirkes kardinal Pedro Rubiano og Fredskommissionen, beder AUC repræsentanter for Den Romersk Katolske Kirke og de protestantiske kirker om hjælp til at lede forhandlingerne om betingelserne for afvæbning.
Invitationen, der af en kirkeleder beskrives som ”et ekstraordinært fremskridt i landets historie”, kommer som et resultat af den vedvarende indsats fra kristne ledere for at bringe fred i det uroramte Colombia.