Netværk og relation

Nu forliste de gode netværksplaner mellem fire frikirker. Man kan tænke på andre forsøg af lignende art, der er afsporet af teologiske eller andre grunde; bare tænk på Kirkernes verdensråd. Det sker når vi vil organisere os til enhed, og når vi vil prøve at sammenføje ting, som vi mennesker selv har skabt.
Svend Løbner har fuldstændig ret i lederen i uge 24, at det er ikke organisation, men organisme, det drejer sig om. Gud skabte sin menighed til relation, først og fremmest til Ham selv, derefter til hinanden. Der er en enhed i hele Guds folk – men den er ikke at finde i fælles dogmer, traditioner, strukturer, eller i kompromisser deraf. Enheden er at finde i Kristus.
Vi må besinde os på 1. Kor 3,11: Der kan ikke lægges anden grundvold end den, der er lagt: Jesus Kristus. Først når vi tør løbe risikoen at basere enheden på Jesus alene, får vi (skaber Gud) den enhed Johs 17 taler om – og med den også den styrke, renhed og klare profil, som den første menighed udtrykte i datidens lige så forvirrede verden.
Peter Vestergaard Olsen
Allerupvej 23
9220 Aalborg Ø