Kursus for kristne behandlere

En stor del af det kristne rehabiliteringsdanmark var invitereret til kursus på Kildegården i begyndelsen af oktober
Fredag og lørdag d. 3. og 4. oktober 2003 havde Kildegården inviteret egne medarbejdere og medarbejdere ved Klippen, Betesda, Sønderholm Centret, Quo Vadis, Shalom, Fasterholdt Gård, Hjørnestenen, Vildkildegård samt andre venner af huset til et kompetenceudviklingsseminar.

De faglige kompetencer var i fokus ved kurset på Kildegården i sidste måned

Formålet var at sætte fokus på, hvilke kompetencer man som kristen behandlingsmedarbejder skal have i arbejdet med misbrugere. Kildegården ønskede en åben dialog omkring hvilke åndelige, personlige og faglige redskaber,, medarbejderne har brug for. Målet var at gøre arbejdet endnu mere fagligt velfunderet og drøfte, hvordan man aktivt kan bruge sin åndelighed i arbejdet til gavn for brugerne og medarbejderne. Blandt andet også, hvordan medarbejderne kan undgå udbrændthed – et tema, vi helst ikke berører.

Kompetencer

Kildegården havde engageret SUELL Team (en virksomhed, der arbejder med værdibaseret fundraising og udvikling, red.) til at tilrettelægge de to dage, og underviserne var psykologerne Henning og Marie Nisgård, udviklingskonsulent Niels Bach og proceskonsulent Marianne Keiser.
Fredag aften begyndte med en række inspirationsoplæg, med temaerne ”Hvorfor skal vi have drømme og visioner?”, ”Hvad vil det sige at arbejde udfra et kristent værdigrundlag og samtidig have et fagligt højt niveau?” og ”Anerkendende kommunikation”.
Lørdag gennemgik deltagerne et kompetenceudviklingsforløb, hvor hver enkelt fik mulighed for at reflektere over nuværende kompetencer og hvilke fremtidige kompetencer, det ville være nødvendigt at erhverve for at være motiveret og have et højt fagligt niveau i arbejdet. Samtidig fik deltagerne en model for, hvorledes der kan arbejdes med kompetenceudvikling.