Ny økonomichef

Walther Poulsen, 58 år, er ansat som økonomichef i Danske Sømands- og Udlandskirker pr. 1. januar 2004.I 18 år fra 1979-1998 var Walther Poulsen forretningsfører for Kirkens Korshær, hvor han havde med den forretningsmæssige drift af organisationen at gøre. Han tog sig også af at lægge budgetter, styre økonomien og administrere personalet samt ejendomme.
Siden 1998 har Walther Poulsen arbejdet i tre år for en IT-virksomhed og haft egen konsulentvirksomhed.
Han er uddannet hos ØK og har suppleret med merkonomfag. Han har bl.a. i sine tidlige år arbejdet i Rederiet Olau Line, hvilket førte til 5 måneders udstationering i Holland.