Regeringen svigter de kirkelige

I en tid hvor interessen for kristendommen og andre religioner er stigende, er det højst mærkværdigt, at regeringen forsøger at tvinge tro og religion væk fra det offentlige rum. For det er, hvad der sker, når regeringen og Dansk Folkeparti fjerner bladportoen til religiøse blade og tidsskrifter og derefter udelukker dem fra at søge tilskud fra kompensationspuljen på 30.8 mio. kr.
Uden forudgående debat ændrer kulturministeren definitionen af hvilke organisationer, der kan betegnes som „almennyttige”. Det er højst betænkeligt for demokratiet, at VKO på denne måde indskrænker alsidigheden og mangfoldigheden i den offentlige debat.
Kristendemokraterne tager skarpt afstand fra dette forsøg på at ødelægge bl.a. kristne organisationers mulighed for at komme til orde. For eksempel vurderer Indre Mission, at portostøttens bortfald giver en ekstraregning på op til 1,4 millioner kroner, og flere kirkelige organisationer må skære ned på arbejdsområder for at få råd til at udgive deres blad. Derfor har vi også bedt kulturministeren svare på, hvorfor „religiøse” organisationer ikke længere kan betragtes som almennyttige.
I øvrigt finder vi det grotesk, at en konservativ kulturminister her markerer, at alt omkring tro og religion kun har med det private at gøre. For det er jo ikke mere end et par uger siden, at de konservatives leder Bendt Bendtsen påstod, at partiet ville kæmpe for de kristne værdier. Det er heller ikke ligefrem i tråd med den folkelighed og anerkendelse af kirken i det danske samfund, som Venstre ellers taler meget om.

MF, Tove Videbæk,
Birkebæk 10, 7330 Brande