Danske metodister til USA

I slutningen af april og begyndelsen af maj mødes The United Methodist Church’s, Metodistkirken, øverste organ Generalkonferencen i Pittsburg, USA.På Generalkonferencen bliver kirkesamfundets retningslinier fastlagt. De 994 delegater vil bl.a. diskutere ny struktur for kirken, antallet af biskopper og om enhver metodist kan stille forslag til generalkonferencen. Generalkonferencen, der afholdes hvert 4. år, er Metodistkirkens lovgivende forsamling og det eneste organ, der kan udtale sig på hele kirkesamfundets vegne.
I Danmark er der ca. 20 metodistkirker med i alt ca. 5000 medlemmer.