Synspunkt
Menneskets zionisme kontra Guds zionisme

Jesus vendte sig og satte dem i rette. Og han sagde: ”I ved ikke, af hvad ånd I er. Thi Menneskesønnen er ikke kommet for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem. (Luk. 9,55).Ved Guds zionisme forstås, at Gud lader sin profeti gå i opfyldelse på sin måde, og når han vælger, det skal ske. Menneskets zionisme betyder, at mennesket prøver at ”få det til at ske”.
Menneskets zionisme fik Abraham til at prøve at opfylde Herrens løfter gennem Ismael. Guds zionisme opfyldte Herrens løfter til Abraham gennem Isak.
Menneskets zionisme fik David til at mønstre sine våbenføre mænd på bekostning af 70.000 hebraiske menneskeliv (2. Sam. 24). Guds zionisme fik Joshafat til at sætte sangere til at lovprise Gud i spidsen for hæren og iagttage, hvorledes Herren nedkæmpede ammonitterne, moabitterne og dem fra Se’irs bjerge (2. Krøn. 20).
Menneskets zionisme tilbød Jesus alle verdens riger uden korset (Math. 4, 8-9). Guds zionisme førte Jesus til korset og lovede, at verdensherredømmet vil blive vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder (Åb. 11,15).
Menneskets zionisme spurgte: ”Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?”, og Guds zionisme svarede: ”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.” (ApG. 1, 6-7).
Guds zionisme rejste suverænt Israel fra asken, satte nyt liv i et dødt sprog, bevarede en lille gruppe jødiske troende og vil en dag lade alle profetier om Zion gå i opfyldelse. Menneskets zionisme køber kampvogne til det verdslige Israel, priser dets kampagne for etnisk udrensning, opmuntrer det til med magt at genindføre sine gamle grænser og ignorerer dets synder.
Spændingen mellem menneskets og Guds zionisme opstod, da Ismael blev undfanget, og fortsætter til den dag i dag. Men de kampe, der udkæmpes, er ikke en krig mellem Ismael og Isaks efterkommere eller mellem arabere og jøder. De er ekkoet af en endnu mere ødelæggende krig – krigen mellem tro og formodning – to ulige og modsatte poler i himmelens verden.
Frugten af Guds zionisme er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvkontrol.
Frugten af menneskets zionisme er had, fortvivlelse, fjendtlighed, intolerance, ondskab, misgerninger, forræderi, brutalitet og tøjlesløshed.
Kun Guds zionisme vil sejre – fordi kærligheden aldrig svigter.

Ron Brackin, medforfatter af bogen „Between two linies“ om kristne palæstinensere, fanget mellem de to lejre i den Israelsk-palæstinensiske konflikt