Metodister og baptister går sammen om Alpha-kursus

Metodister og baptister i Århus har nu valgt at samle deres ressourcer og i fællesskab indbyde interesserede til en oplæring i kristendommen, et såkaldt Alpha-kursus.I sidste uge var de to kirker Betlehemskirken og Immanuelskirken sammen om at invitere til arrangementet „Danmark til Middag“, og ved den lejlighed mødte 35 gæster op.
Alpha-kurset begynder onsdag den 15. september.
De er dog ikke kun metodisterne og baptisterne, der holder Alpha-kursus i Århus. Seks-syv andre kirker indbyder også til kursus i dette efterår.
– ole