Det nye Testamente

Med stor interesse har jeg studeret Romerbrevet 1:18-32 og 1. Korinterbrev 1: 9-20. Jeg glæder mig over tydelige og nøjagtige oversættelse efter grundtekstens mening! Disse kapitler og vers er meget vigtige at forstå for alle mennesker.
Netop i vor tid er der stor debat om det jeg har studeret, men skriften taler tydeligt og klart, så ingen kan misforstå det der siges om dette. (se Matt. 24:4).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive