Mere kirke for pengene i 2005

Kirkeminister Tove Fergo har netop offentliggjort 2005-budgettet for den såkaldt folkekirkelige fællesfond. Fællesfonden er folkekirkens pengekasse, som finansieres over landskirkeskatten. I 2005 forventes der at indgå cirka 1 milliard kroner i fonden. Halvdelen af pengene går til præstelønninger.
Der har i løbet af året været en del blæst omkring fællesfonden på grund af uorden i den folkekirkelige økonomi. Men ifølge en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet ser det slet ikke så galt ud. I 2003 kom fællesfonden ud med et underskud på 39,4 millioner kroner. Det bliver der delvis rettet op på i år, hvor der forventes et overskud på godt 25 millioner kroner.
De positive udsigter har givet plads i budgetterne til 13 ekstra præstestillinger i det nye år. En udvikling, der glæder ministeren:
– Folkekirken er først og fremmest et trossamfund, og derfor er det glædeligt, at netop forkyndelsen bliver opprioriteret, siger hun.
– ole