Mærkelig overskrift

Det var en lidt mærkelig overskrift, der var i Udfordringen om den svenske Missionsprovins’ nye biskop.
At den svenske kirkes biskopper erklærer Missionsprovinsens bispeordination for ulovlig, kan næppe overraske nogen. Er det ikke, hvad man kunne forvente sig af disse lejesvende, har man lyst til at sige.
Der er desværre en fejl i artiklen og et noget mangelfuldt citat.
Den præsiderende biskop Walter Obara Omwanza fra Den evangelisk-lutherske Kirke i Kenya havde ikke fire præster med sig til indvielsen, men fire biskopper: en fra Sydafrika, en fra Hviderusland og to fra Norge, bl.a. biskop Børre Knudsen.
Angående det noget mangelfulde citat fra biskop Walter Obara Omwanzas højtidstale vil jeg henvise til, at man kan læse hele biskoppens tale på: www.missionsprovinsen.se
Det var en meget vigtig tale, biskop Omwanza holdt, og ingen af os, som deltog, var et øjeblik i tvivl om, at der denne dag blev skrevet kirkehistorie, hvor den svenske kirkes biskoppers magt blev brudt, og de troende fik en troende biskop.
Biskoppens højtidstale berørte også det onde, som har angrebet folkekirkerne her i Vesten, og citerede den svenske teolog og biskop Anders Nygren, som i 1958 sagde: „Gennom att forändra ämbetsordningen, som har varit rådande ända sedan begynnelsen af den kristna kyrkan, gennom att göra uppror mot Herrens bud (1Kor. 14,37) har kyrkan fremför sig inget annat än gnostiska villovägar.“
Hvor sande disse ord er, er vi begyndt at se.
Alle evangeliske kristne burde kunne glæde sig over bispevielsen i Göteborg. Det er i det hele taget meget glædeligt, at troens folk i Sverige og Norge i disse år løsriver sig fra de lejesvende, som har fået magten i disse landes gamle folkekirker.
Mon noget lignede ikke også kunne ske her i Danmark, så at det kristne folk igen fik kristne biskopper – og præster. Jeg ser gerne, at et sådant initiativ har en ægte karismatisk dimension. Mon der er nogle, som er interesserede. Jeg vil gerne være kontaktperson.

Jan Bjerregaard
Drosselvej 8
6740 Bramming