Lille flertal vil af med konservative præster

SVERIGE – Et lille flertal af præsterne
i Svenska Kyrkan mener, at deres
konservative kolleger, som ikke ønsker
at modtage nadver af kvinder
og homoseksuelle kolleger, bør vurdere
deres stilling i kirken.

Biskop Koskinen

Den udtalelse kom fra biskop i Svenska Kyrkan Lennart Koskinen på et kirkemøde i efteråret, og den svenske avis Dagen har nu bedt præsterne
tilkendegive, om de var enige i det udsagn.
308 præster har deltaget i undersøgelsen, og godt halvdelen bakker altså biskoppen op.
Koskinen indskærper dog, at han med sin udtalelse ikke ønsker at sparke nogen ud af kirken.
– ole