LM uenige om ny struktur

Luthersk Missionsforenings (LM) delegerede mødtes for nylig for blandt andet at diskutere en ny fremtidig struktur for arbejdet. Og der var enighed om behovet for fornyelse, men ikke om, hvordan fornyelsen skal komme.I øjeblikket er alle de delegerede mænd, og der er heller ingen kvinder i LM’s Landsstyrelse. Et af punkterne var derfor, hvordan man fremover kan få flere kvinder ind i ledelsen uden at gå på kompromis med LM’s syn på den bibelske tjenestedeling mellem mænd og kvinder.
Et andet punkt var forholdet til de unge i Luthersk Missions Unge (LMU). Her har man de senere år haft svært ved at få de unge til at fortsætte i en LM-kreds, når de bliver for gamle til LMU, og blandt andre landsformand Jens C. Schmidt efterlyste mere handling for at få løst problemet.
Et af forslagene gik på at arrangere en konference for både LM og LMU, hvor man kunne få talt ud om uoverensstemmelserne, men heller ikke her var de delegerede enige.
– ole